สำนักสงฆ์แสงอรุณ ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ เป็นสำนักสงฆ์เปิดใหม่ ต้องการศรัทธาญาติโยมร่วมกันสร้างพระประธานในโบถส์-ศาลา และกุกิพระสงฆ์ และอื่น ๆ จึงบอกบุญมา ณ ที่นี้ ติดต่อได้ที่ พระมหายุญส่ง โชติวโร

 พระมหาบุญส่ง โชติวโร  

สำนักสงฆ์ ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ เป็นสำนักสงฆ์เปิดใหม่ มีความประสงค์ บอกบุญมายังโยมทั้งหลาย ที่อยากจะร่วมบุญสร้างพระประธานประจำสำนักสงฆ์ และกุฏิพระจำพรรษา (วัด) และอื่น ๆ ติดต่อได้ที่ พระมหาบุญส่ง โชติวโร โทร.085-712-6972


• ต้นไม้ สวน และป่า

• อริยสัจ 4

• ผู้เข้าใจเรื่องกรรมย่อมอดทนต่อวิบากกรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• เบญจศีล
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย