สมมุติว่าพระอรหันต์ ถูกมีดบาดจะรู้สึกเจ็บมั้ย?

พระอรหันต์(ผู้ที่ไม่มี ตัวกู ของกู) ถูกมีดบาดจะรู้สึกอย่างไร? ขอท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะDT07999

Golfzilla

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงปวดพระเศียร ( ปวดหัว ) ปวดพระปริษฎางค์ ( ปวดหลัง )
ทรงห้อพระโลหิตที่ข้อพระบาท ( ห้อเลือดที่ข้อเท้า )

หิวพระกระยาหาร ทรงกระหายน้ำ ปวดพระบังคนหนัก - พระบังคนเบา หน้าร้อนร้อนพระวรกาย หน้าหนาวหนาวพระวรกาย ฯลฯ

พระเนตรเห็นคนงามว่างาม พระกรรณได้ยินเสียงไพเราะว่าไพเราะ ลิ้มรสหวานทราบว่าหวาน สัมผัสอ่อนนุ่มแข็งกระด้างก็ทราบว่าอ่อนนุ่มแข็งกระด้าง

ตำหนิคนที่ควรตำหนิ สาธุการคนที่ควรสาธุการ แสดงธรรมแก่คนที่ควรแสดงเจ้าค่ะพระอรหันต์ไม่ใช่ทัพพี หรือก้อนหิน หรือตอไม้ที่ตายแล้วเจ้าค่ะ มีขันธ์ 5 มีอายตนะทั้ง 6 ใช้งานได้ดีเป็นปกติเจ้าค่ะ

แต่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่น เพราะสิ้นอาสาวกิเลสแล้วเจ้าค่ะเจริญในธรรมเจ้าค่ะ.


ความคิดเห็นที่ 1  / น้ำเค็ม / 14 ม.ค. 2552 18:58 น. สาธุครับ พี่น้ำเค้ม

ความคิดเห็นที่ 2  / ปลาหัวหิน / 15 ม.ค. 2552 08:23 น. สาธุ

ความคิดเห็นที่ 3  / พญามาร / 16 ม.ค. 2552 19:42 น. ตราบใดที่ยังมีธาตุ มีขันธ์ประชุมกันเป็นกายอยู่ ตราบนั้นย่อมมีความรู้สึก หากแต่ความรู้สึกหรือเวทนา ที่ท่านๆ เหล่านั้นได้รับ ท่านไม่ได้ โอดโอย บ่น หรือแสดงความรังเกียจอย่างไร ท่านเพียงแต่เป็นผู้ที่รู้เฉยๆ

ขอ อนุโมทนา ทุกผู้ทุกคน ทั้งผู้ถามและผู้ตอบ

ความคิดเห็นที่ 4  / เขมา / 25 ม.ค. 2552 18:58 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  2576 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย