สมมุติว่าพระอรหันต์ ถูกมีดบาดจะรู้สึกเจ็บมั้ย?

พระอรหันต์(ผู้ที่ไม่มี ตัวกู ของกู) ถูกมีดบาดจะรู้สึกอย่างไร? ขอท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะDT07999

Golfzilla

14 ม.ค. 2552 16:25 น.พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงปวดพระเศียร ( ปวดหัว ) ปวดพระปริษฎางค์ ( ปวดหลัง )
ทรงห้อพระโลหิตที่ข้อพระบาท ( ห้อเลือดที่ข้อเท้า )

หิวพระกระยาหาร ทรงกระหายน้ำ ปวดพระบังคนหนัก - พระบังคนเบา หน้าร้อนร้อนพระวรกาย หน้าหนาวหนาวพระวรกาย ฯลฯ

พระเนตรเห็นคนงามว่างาม พระกรรณได้ยินเสียงไพเราะว่าไพเราะ ลิ้มรสหวานทราบว่าหวาน สัมผัสอ่อนนุ่มแข็งกระด้างก็ทราบว่าอ่อนนุ่มแข็งกระด้าง

ตำหนิคนที่ควรตำหนิ สาธุการคนที่ควรสาธุการ แสดงธรรมแก่คนที่ควรแสดงเจ้าค่ะพระอรหันต์ไม่ใช่ทัพพี หรือก้อนหิน หรือตอไม้ที่ตายแล้วเจ้าค่ะ มีขันธ์ 5 มีอายตนะทั้ง 6 ใช้งานได้ดีเป็นปกติเจ้าค่ะ

แต่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่น เพราะสิ้นอาสาวกิเลสแล้วเจ้าค่ะเจริญในธรรมเจ้าค่ะ.
สาธุครับ พี่น้ำเค้มสาธุตราบใดที่ยังมีธาตุ มีขันธ์ประชุมกันเป็นกายอยู่ ตราบนั้นย่อมมีความรู้สึก หากแต่ความรู้สึกหรือเวทนา ที่ท่านๆ เหล่านั้นได้รับ ท่านไม่ได้ โอดโอย บ่น หรือแสดงความรังเกียจอย่างไร ท่านเพียงแต่เป็นผู้ที่รู้เฉยๆ

ขอ อนุโมทนา ทุกผู้ทุกคน ทั้งผู้ถามและผู้ตอบ เปิดอ่านหน้านี้  2641 

 ข้อมูลเพิ่มเติม

Member Detail  Guest


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย