สมมุติว่าพระอรหันต์ ถูกมีดบาดจะรู้สึกเจ็บมั้ย?

 Golfzilla    

พระอรหันต์(ผู้ที่ไม่มี ตัวกู ของกู) ถูกมีดบาดจะรู้สึกอย่างไร? ขอท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะ


พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงปวดพระเศียร ( ปวดหัว ) ปวดพระปริษฎางค์ ( ปวดหลัง )
ทรงห้อพระโลหิตที่ข้อพระบาท ( ห้อเลือดที่ข้อเท้า )

หิวพระกระยาหาร ทรงกระหายน้ำ ปวดพระบังคนหนัก - พระบังคนเบา หน้าร้อนร้อนพระวรกาย หน้าหนาวหนาวพระวรกาย ฯลฯ

พระเนตรเห็นคนงามว่างาม พระกรรณได้ยินเสียงไพเราะว่าไพเราะ ลิ้มรสหวานทราบว่าหวาน สัมผัสอ่อนนุ่มแข็งกระด้างก็ทราบว่าอ่อนนุ่มแข็งกระด้าง

ตำหนิคนที่ควรตำหนิ สาธุการคนที่ควรสาธุการ แสดงธรรมแก่คนที่ควรแสดงเจ้าค่ะพระอรหันต์ไม่ใช่ทัพพี หรือก้อนหิน หรือตอไม้ที่ตายแล้วเจ้าค่ะ มีขันธ์ 5 มีอายตนะทั้ง 6 ใช้งานได้ดีเป็นปกติเจ้าค่ะ

แต่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่น เพราะสิ้นอาสาวกิเลสแล้วเจ้าค่ะเจริญในธรรมเจ้าค่ะ.สาธุครับ พี่น้ำเค้ม


สาธุ


ตราบใดที่ยังมีธาตุ มีขันธ์ประชุมกันเป็นกายอยู่ ตราบนั้นย่อมมีความรู้สึก หากแต่ความรู้สึกหรือเวทนา ที่ท่านๆ เหล่านั้นได้รับ ท่านไม่ได้ โอดโอย บ่น หรือแสดงความรังเกียจอย่างไร ท่านเพียงแต่เป็นผู้ที่รู้เฉยๆ

ขอ อนุโมทนา ทุกผู้ทุกคน ทั้งผู้ถามและผู้ตอบ


 4,111 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย