วัดเจ้าอาม (Wat Chao Am)

 lovethailand2019    12 ก.ค. 2564

วัดเจ้าอาม วัดในประเทศไทย ตั้งอยู่ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เป็นวัดราษฎร์ มีเนื้อที่ 12 ไร่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2322 เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระกุศลให้แก่พระสนมเอกที่มีชื่อว่า อาม หรือเจ้าอาม ที่เคยถูกพระองค์เข้าใจผิดว่าคบชู้สู่ชาย และได้สั่งประหารชีวิต โดยภายวันวัดเจ้าอามได้สร้าง พระปรางคองค์ใหญ่เพื่อบรรจุอัฐิพระสนมอาม

อาคารเสนาสนะ ประกอบไปด้วยอุโบสถ 1 หลัง ภายในประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตัก 3 ศอกเศษ หล่อด้วยโลหะ เป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง และยังมีหลวงพ่อโต หน้าตัก 3 ศอกเศษ มีวิหาร, ศาลาการเปรียญ และกุฎิสงฆ์

Wat Chao Am temple in thailand, Bang Khun Non Subdistrict Bangkok Noi Bangkok Under the Maha Nikaya Sangha It is a Rat temple with an area of ​​12 rai. It was built in 1779 as a temple built by King Taksin the Great to dedicate a merit to his concubine named Am or Chao Am, who was mistaken for adultery with a man. and ordered death On the day that the temple was built Big Prang Kong to contain the ashes of Concubine Arm

The Senasana building consists of 1 chapel inside enshrining the principal Buddha image. It is a Buddha image in the subduing Mara posture with a lap face of 3 cubits, cast with metal, is a Buddha image in the U-Thong period. And there is also Luang Pho To, with a lap face of 3 cubits, with a viharn, a pavilion and monks.
วัดเจ้าอาม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วัดมีเนื้อที่ตั้งวัด 12 ไร่ เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศลให้กับพระสนมเอกที่มีนามว่า อาม หรือ เจ้าอาม ที่ถูกพระองค์สั่งให้ประหารชีวิตด้วยเข้าใจผิดว่ามีการคบชู้สู่ชาย พร้อมกับได้สร้างพระปรางค์องค์ใหญ่ขึ้นองค์หนึ่งเพื่อบรรจุอัฐิพระสนมอาม


 4,175 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย