ดำริสิ่งใดย่อมสัมฤทธิ์ผลในสิ่งนั้น

 muisun   3 ม.ค. 2558

คิดครั้งเดียวเรียกว่าการดำริ คิดหลายครั้งเรียกว่าฟุ้งซ่าน การดำริ แค่ดำริก็สัมฤทธิ์ผล...ดังนั้น หากเราจะใช้แค่ดำริเราต้องกำหนดดับความคิด จะคิดดับๆๆๆ ตลอดเวลา การดำรินั้นก็จะสัมฤทธิ ผลดั่งใจตั้งไว้เท่าที่เรากำหนดดับความคิดเข้าไป กำหนดดับมากย่อมสัมฤทธิ์ผลมาก กำหนดดับน้อยย่อมสัมฤทธิ์ผลน้อย ไม่กำหนดเลยก็ไม่สัมฤทธิ์ผลเลย..Facebook รู้ทันรวย...

 เปิดอ่านหน้านี้  2944 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย