จิต .... คืออะไร ?

 puvanart    


จิต .... เป็นขันธ์ 5 เป็นรูป - เป็นนาม หรือ แยกออกมาต่างหากจากขันธ์ 5 ครับ ..... ?


ขอบคุณครับ

   
จิต คือวิญญาณธาตุ วิญญาณขันธ์ เป็นธาตุรู้


(ตามปริยัติธรรม เพราะยังไม่บรรลุธรรม เลยบอกตามปริยัติ ยังไม่ปฏิเวธ)


• พิจารณากรรม 5

• วัดป่าดาราภิรมย์

• ถือศีลแล้วสูญเสีย ใช้วิธีนี้แทนก็ได้ค่ะ Ep.1 #ถือศีล #ธรรมะ #วัยรุ่นศึกษาธรรม #วนิอินพุทธ

• สวดธรรมจักรกัปปวัตตนะสูคร

• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• หลักในการแสดงธรรม ๔ วิธี

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย