ขอถามผู้รู้ค่ะ

 paisalinee    24 พ.ย. 2553

คือเริ่มสวดมนต์ไม่นานมานี้ค่ะ ยังมีข้อสงสัยหลายอย่าง
ปกติจะสวดวันละครั้งค่ะ ส่วนมากเป็นตอนก่อนนอน
อยากทราบว่า การสวดมนต์ ควรสวดบทสวดอะไรบ้างคะ เรียงลำดับอย่างไร จึงจะถือว่าครบถ้วน เหมาะสม
ปัจจุบันสวดตามลำดับนี้ค่ะ
สวดคำบูชาพระรัตนตรัย (อิมินา...) บทกราบพระรัตนตรัย (อะระหัง ...)
คำขอขมาพระรัตนตรัย (สัพพัง อะปะราธัง...) คำอาราธนาศีล 5 (มะยัง ภันเต...)
ไตรสรณคมน์ (นะโม...พุทธัง สะระณัง...) ศีล 5 (ปาณา...)
คำอาราธนาพระปริตร (วิปัตติปะฏิพาหายะ...) คำอาราธนาธรรม (พรัมมา จะ โลกาธิปะติ...)
ถวายพรพระ (อิติปิโส...) บทสวดธรรมคุณ (สวากขาโต...)
บทสวดสังฆคุณ (สุปะฏิปันโน...) พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง ...)
ชะยะปะริตตัง (มหาการุณิโก...) พระคาถาชุมนุมเทวดา (สะรัชชัง...)
พระคาถาชินบัญชร คาถามงคลจักรวาลทั้งสิบทิศ (บูรพารัสมิง...)
คาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ (อิมัสมิง...) --นั่งสมาธิ--
แผ่เมตตาให้ตนเอง (อะหัง...) แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ (สัพเพ สัตตา...)
บทแผ่ส่วนกุศล (อิทัง เม...) พระคาถาอัญเชิญเทวดากลับ (ทุกขัปปัตตา...)

ชื่อบทสวดนำมาจากหนังสือที่ใช้อยู่นะคะ อาจไม่ตรงกันเลยยกคำแรกมาด้วยค่ะ
ไม่ทราบว่าควรแก้ไขหรือเพิ่ม-ลด อะไรหรือเปล่าคะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ   
สาธุ


• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• อัฒมาสกราชา เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• ผมรักแม่ครับ แต่ผมทำได้แค่นี้

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ สัตบุรุษคือคนดี ย่อมขจรไปได้ทั่วทิศทั้งหลาย

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย