คาถาหลวงปู่มั่น

 lc-kukko    18 เม.ย. 2555


คาถากันภัย หลวงปู่มั่น
แคล้วคลาดปลอดภัย คุ้มครองตน

ประวัติหลวงปู่มั่น

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนา ท่านได้รับยกย่องให้เป็นแม่ทัพธรรมแห่งยุคก่อนกึ่งพุทธกาล

นามเดิมชื่อมั่น แก่นแก้ว เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๓ ณ บ้านคำบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ณ วัดศรีทอง และได้ออกธุดงค์เพื่อค้นหาสัจธรรมอยู่นานหลายปี จึงปักหลักเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแถบอีสาน มีลูกศิษย์ลูกหามากมายสืบต่อมาจวบจนปัจจุบัน ท่านมรณภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ สิริรวมอายุได้ ๗๙ ปี พรรษา ๕๖

มนต์คาถาที่ท่านใช้สวดภาวนาอยู่เป็นประจำก็คือ คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร มีเนื้อความว่า


ปัญจะ มาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ
สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลังฯ นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยาฯ

คาถาบทนี้ ใช้ภาวนาก่อนนอนทุกคืน มีอานุภาพคุ้มครองป้องกันภัยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์ร้อนต่างๆ กระทำการสิ่งใดที่ไม่ผิดธรรมจะประสบผลสำเร็จโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ ขัดขวางเครดิต : หนังสือ "สวดมนต์สามัญประจำบ้าน หน้าที่ ๑๔๘-๑๔๙"
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
ส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาชีวิต นึกถึงธรรมะ คิดถึง พุทธะดอทคอม
www.พุทธะ.com
 4,192 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย