อย่าพะวง
พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนไว้ว่า
อะตีตัง นาน๎วา คะเมยยะ
คุณก็สวดบทนี้กันอยู่บ่อย ๆ
อย่าพะวงถึงอดีต
อย่าพะวงถึงอนาคต
จัดการให้ถูกต้องกับปัจจุบัน
แล้วอนาคตมันก็จะคุ้มครองตัวมันเอง
ด้วยการทำถูกต้องในปัจจุบัน

ไม่นั้นคุณจะนอนไม่หลับ ปวดหัว
แค่นั้นก็จะเลวกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ไก่มันนอนหลับ สุนัข หมา แมวมันนอนหลับ
เพราะอนาคตมันไม่ย่ำยีจิตใจของมัน
เรานอนไม่หลับก็เพราะเหตุนี้

พุทธทาสภิกขุ   
 2,738 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย