“มงคลชีวิตจากปัญญาแห่งพุทธวัชรยาน”

 1000stars    30 เม.ย. 2555

มูลนิธิพันดาราขอเชิญร่วมกิจกรรม
“มงคลชีวิตจากปัญญาแห่งพุทธวัชรยาน”
วันอาทิตย์ที่ 6 ถึงวันพุทธที่ 9 พฤษภาคม 2555
ณ ศูนย์ขทิรวัน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยพระอาจารย์กุงกา ซังโป ริมโปเช

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา บูชาแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์
น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ร่วมกันสวดมนตราเพื่อปลูกจิตแห่งอัปปมัญญาทั้งสี่แด่ปวงชนชาวไทย เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว การงาน และประเทศชาติ และร่วมพิธีมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์ตาราเนื่องในวันฉัตรมงคล

หมายเหตุ : ไม่มีค่าลงทะเบียนกรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เพื่อสะดวกในการจัดเตรียมที่พักและอาหารสำหรับทุกท่าน
ทางมูลนิธิยินดีรับบริจาคทั้งจากผู้ร่วมอบรมและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ตามกำลังศรัทธา
"รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว สมทบทุนร่วมสร้างพระศานติตารามหาสถูปและค่าเดินทางของพระอาจารย์
ขอเชิญร่วมนำดอกไม้สด กระถางต้นไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อจัดเป็นเครื่องบูชาอันประเสริฐแด่องค์พระโพธิสัตว์ตารา
กำหนดการ
วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2555

06.00 น. ฝึกทำสมาธิ กราบอัษฏางคประดิษฐ์ ทำวัตรเช้า
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. บรรยายธรรมหัวข้อ
“ความโกรธ ประตูสู่ปัญญาบารมี“ (6 พค.55)
“2012 กู้ภัยพิบัติด้วยโพธิสัตว์บารมี” (7 พค. 55)
“สิทธิมนุษยชน : สิทธิในการเข้าถึงธรรมอันเท่าเทียม” (8 พค. 55)


โดยพระอาจารย์ กุงกา ซังโป ริมโปเช
แปลไทยโดย รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ร่วมสวดมนตราแห่งพระโพธิสัตว์ตารา
16.30 น. ปุจฉา-วิสัชนาธรรม กับ
รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 น. ทำวัตรเย็น สนทนาธรรมกับ อาจารย์ กุงกา ซังโป ริมโปเช ฝึกทำสมาธิและ อุทิศส่วนกุศลร่วมกัน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2555
06.00 น. ฝึกทำสมาธิ กราบอัษฏางคประดิษฐ์ ทำวัตรเช้า
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. พิธีมนตราภิเษกพระโพธิสัตว์ตาราเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ชีวิต ดุจดังเป็นฉัตรแก้ว คุ้มครองให้ดำเนินไปบนเส้นทางแห่งธรรมจนกว่าจะเข้าถึงการหลุดพ้น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ออกเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ

สถานที่พัก
*ห้องพักรวม 2-3 ท่าน ศาลาวสุตารา หรือ ท่านสามารถ นำ เตนท์ส่วนตัวไปกางนอนเดี่ยวได้,ทางศูนย์มีเตนท์ไว้บริการเพิ่มเติม, ห้องน้ำรวม
สิ่งของที่ควรเตรียมไปสำหรับการเข้าพัก
* แต่งกายเสื้อสีสุภาพ กางเกงขายาวหรือสามส่วนสีสุภาพสำหรับการปฏิบัติธรรมจำนวนเพียงพอโดยไม่ต้องซัก
* ศูนย์ขทิรวันในช่วงกลางวันแดดร้อน ตกค่ำอากาศเย็น ควรเตรียมหมวก ร่ม และเสื้อแขนยาว
* ขวดน้ำส่วนตัว แก้วน้ำดื่ม มีฝาปิด หรือกระติกน้ำขนาดพกติดตัว
การเดินทาง
* เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางไปเอง หากท่านใดนำรถส่วนตัวไปและสามารถร่วมบุญรับผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นร่วมเดินทางได้ กรุณาแจ้งความจำนงไว้เพื่อทำการประสานงานการเดินทาง
* เดินทางกับรถตู้ที่ทางมูลนิธิเช่าให้มีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท สำหรับการเดินทางไปกลับ
ลงทะเบียนได้ที่ 1000tara@gmail.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 087-829-9387, 083-300- 8119
 3,630 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย