คติธรรม คำคม โดนใจ

ขอเชิญทุกท่านที่มีคติธรรม คำคม สอนใจ ได้เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่แก่สาธารณชนทั่วไป เป็นข้อคิดสะกิดใจ ในการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมทุกวันนี้


# เรื่อง อ่าน
 ชีวิตไม่ใช่ของเรา
 ธรรมชาติสอนแต่คนไม่เรียนรู้
 ถ้าว่ามีเงินเหลือใช้ก็ช่วยเหลือผู้อื่น ถ้าไม่มีเงินจะไปช่วยเหลือผู้อื่นก็แจกแสงสว่างเรียกว่าแจกของส่องตะเกียง
 จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติหรือไม่นั้นไม่สำคัญ ถ้าทำได้ก็ทำไป แต่ควรจะร่ำรวยด้วยบุญหรือร่ำรวยด้วยความดีเสียก่อน
 เราต้องรู้จักยืดหยุ่นและปรับความเพียรให้สอดคล้องกับปัญหาและโอกาสในแต่ละสถานการณ์ที่เราเผชิญ
 ชีวิตคือวันนี้ และวันนี้คือเดี๋ยวนี้ คำถามที่สำคัญยิ่งที่เราควรถามตัวเองอยู่บ่อยๆ คือ เดี๋ยวนี้! เรากำลังทำอะไรอยู่ เพื่ออะไร
 อำนาจยิ่งใหญ่ประการหนึ่งที่คนมักมองข้ามคืออำนาจแห่งความเคยชิน
 ความสุขไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติเท่านั้น เราต้องหาความสุขระหว่างการเดินทางไปด้วย
 ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ มองกว้าง คิดไกล และใฝ่สูง
 จุดหมายนั้นถ้าไม่ดีงามและไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามธรรม ก็จะไม่ใช่ประโยชน์สุขที่แท้จริงซึ่งมั่นคงยั่งยืน
 ภาวะผู้นำ ก็คือคุณสมบัติ เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ที่ชักนำให้คนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม
 พอปัญญาสว่างแจ้งจริง เจตนาก็ใสสะอาดไปเอง
 ชีวิตเป็นครูอยู่ในตัวมันเอง ทุกวินาทีที่ดำเนินไป หากแต่ไม่รู้จักเรียน
 ดูดาวเป็นแล้วเอามายึดถือเป็นเครื่องบันดาลโชคชะตาของเรานี้คือ โง่
 ทุกคนจงดูที่บ้านเรือนของตน เต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆ รกรุงรังไปด้วยสิ่งของต่างๆ ก็ดูให้ดีว่าไอ้รกรุงรังนั่นมันเป็นของที่ส่งเสริมความสงบสุขหรือส่งเสริมกิเลส
 ความถูกต้อง เป็นคำเดียว คำพูดคำเดียวที่สูงสุด ศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจเฉียบขาด ถ้าไม่ต้องแล้วจะเป็นทุกข์ ถ้าถูกต้องแล้วจะหมดทุกข์
 คนสุจริตย่อมรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทำ ขออภัยโดยปราศจากข้อแม้ที่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
 กวาดทางไปด้วย กวาดใจไปด้วย...
 จะเลือกเป็นอย่างไร ระหว่าง แก่ลายคราม กับ แก่กะโหลกกะลา
 เราเคยมีความรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาสูงกว่าเขาไหม เราเคยดูถูกดูแคลนคนอื่นไหม ทำไมเราจึงรู้สึกอย่างนั้น และความรู้สึกประเภทนั้นยังมีอยู่หรือไม่จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย