การก้าวขึ้นสู่ทางสายกลางในการปฏิบัติธรรม... ต้องลองผิดลองถูกบ้างจนคำว่ามัชฌิมาจะปรากฏชัดขึ้นในจิตใจ
ความก้าวหน้าทางโลกไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี หรืออะไรก็แล้วแต่ เกิดจากการลองผิดลองถูก ไม่รังเกียจความผิดพลาด พร้อมที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดอยู่เสมอ การก้าวขึ้นสู่ทางสายกลางในการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน ต้องลองผิดลองถูกบ้างจนคำว่ามัชฌิมาจะปรากฏชัดขึ้นในจิตใจ แต่ก่อนถึงตรงนั้นก็ต้องมีทั้งมากไปบ้างน้อยไปบ้างเป็นธรรมดา แต่มีข้อสังเกตว่าการเริ่มต้นที่ตึงไปหน่อยแล้วค่อยปรับผ่อนคลายให้พอดี ง่ายกว่าการเริ่มต้นอย่างสบายๆ แล้วค่อยเพิ่มความเพียรทีหลัง

พระอาจารย์ชยสาโร
 142 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย