คนที่จะทำกรรมให้ได้ผลดี นอกจากมีความดีแล้ว ก็ไม่ใช่เอาแต่คิด ต้องมีปัญญาด้วย


คนที่จะทำกรรมให้ได้ผลดี นอกจากมีความดีแล้ว ก็ไม่ใช่เอาแต่คิด ต้องมีปัญญาด้วย เพื่อจะได้มาตรวจสอบปัจจัยที่ตนทำว่า มันพร้อมที่จะให้เกิดผลที่เราต้องการหรือไม่ เมื่อมันไม่พร้อม ขาดตกตรงไหน ก็จะได้ทำให้พร้อมในคราวต่อไป ก็จะปรับปรุงทำกรรมให้เป็นกุศลยิ่งขึ้น ถ้าใช้ภาษาปัจจุบันก็เรียกว่า "พัฒนากรรม"

ถ้ามัวร้องโอดโอยว่าทำกรรมดีแล้วไม่ได้ผลดี อย่างนี้ก็ยากเพราะคิดไม่เป็น ก็ไม่ได้ผลอยู่นั่นแหละ เพราะไม่เคยสำรวจตรวจสอบตนเอง เมื่อทำกรรม ก็ต้องมีปัจจัยสามัคคี ให้มีความพรั่งพร้อมของปัจจัย แล้วผลจึงจะเกิดอย่างที่ต้องการ

หนังสือ กฐินมา บอกทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

121


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย