ถ้าไก่ได้พลอยหรือได้ศรีรัตนตรัย ก็ไม่สนใจและไม่เห็นคุณค่า ...เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
พุทธศาสนามีพระศรีรัตนตรัยเป็นรัตนะ เป็นเพชรพลอย หากทุกวันนี้คนทำตัวเองเหมือนไม่เป็นมนุษย์ แทนที่จะเป็นมนุษย์ที่เห็นคุณค่าของศรีรัตนตรัย กลับทำตนเป็นไก่ ไก่ได้พลอย ถ้าไก่ได้พลอยหรือได้ศรีรัตนตรัย ก็ไม่สนใจและไม่เห็นคุณค่า ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่า คนเรามีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ด้วยความยากลำบากยิ่ง แล้วยังเกิดในเมืองไทยหรือในประเทศที่พระพุทธศาสนายังรุ่งเรืองอยู่ แต่กลับประมาท กลับไม่สนใจ กลับไม่รู้เรื่อง สังคมเราจึงมีปัญหามากมาย

พระอาจารย์ชยสาโร
 154 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย