คติธรรม คำคม โดนใจ

ขอเชิญทุกท่านที่มีคติธรรม คำคม สอนใจ ได้เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่แก่สาธารณชนทั่วไป เป็นข้อคิดสะกิดใจ ในการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมทุกวันนี้


# เรื่อง อ่าน
 ความสุขสูงขึ้นไป คือการหมดหรือหยุดเสียซึ่งความหิว
 สิ่งที่หลอกลวงเราที่สุด ก็คือสิ่งที่เราเรียกชื่อมันว่า ความสุข
 ทุกคนจงดูที่บ้านเรือนของตน เต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆ ก็ดูให้ดีว่าไอ้รกรุงรังนั่น มันเป็นของที่ส่งเสริมความสงบสุข หรือส่งเสริมกิเลส
 ชีวิตนี้ ถ้าปล่อยไปตามเรื่องตามบุญตามกรรม มันก็คือความทุกข์ทั้งนั้น
 รู้จักพอดีในการเสียสละ เพราะในการสร้างประโยชน์ผู้อื่นในระยะยาว เราต้องรู้จักรักษากายและใจของเราไปด้วย
 ไม่ต้องแสวงหาความสงบ แค่ปล่อยวางความยินดีในความไม่สงบก็พอ
 ยิ่งเราเข้าใจลึกซึ้งว่าสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัย เรายิ่งตระหนักในข้อจำกัดของสิ่งที่เราจะควบคุมได้และยิ่งทุกข์น้อยลง
 หลวงพ่อชาจึงพร่ำสอนลูกศิษย์ลูกหาอยู่เสมอว่าขันติความอดทนนั่นแหละ คือเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
 การศึกษาเริ่มต้น คนเริ่มพัฒนา เมื่อกินอยู่-ดูฟังเป็น
 สังคมไทยมีดีคือวัฒนธรรมแห่งเมตตา แต่ต้องก้าวไปในวัฒนธรรมแสวงปัญญา
 พอปัญญามา ทุกข์ก็กลายเป็นสุขไป
 ถ้าถึงพระรัตนตรัย ก็ไม่รอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เลิกฝากตัวกับโชคชะตา
 คำว่ารักผู้อื่น เพียงคำเดียวเท่านั้นแหละพอ มันพอมันพอเป็นทุกอย่างทุกประการในการที่จะแก้ปัญหาอันเกี่ยวกับสันติสุข และสันติภาพของคนเรา
 การเห็นธรรมชาติอันลึกซึ่ง คือการเห็นความเป็นเช่นนั้นเอง
 ความเห็นถูก : จงพยายามปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ เหมือนกับเอาเมล็ดพืชลงฝังในดินงอกหน่อออกมาแล้วก็เลี้ยงดูให้ดี ให้งอกให้งามเจริญเติบโตจนออกดอกออกผล
 สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ สิ่งนั้นคือจิตใจที่สูง ที่สะอาด ที่สว่าง ที่สงบ เบียดเบียนตนเองก็ไม่ได้ เบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่ได้และเป็นจิตใจที่มีความทุกข์ไม่เป็น
 อยู่ที่ไหน อยู่กับใคร ทำอะไรอยู่ อย่าทิ้งตัวรู้
 ทุกวันนี้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกรอบตัวในระดับที่ผู้คนในอดีตคงคาดไม่ถึง ข้อมูลข่าวสารกลายเป็นสินค้าสร้างรายได้สูง และเราก็กลายเป็นผู้บริโภค เฉกเช่นเดียวกันกับการบริโภคสิ่งอื่นๆ เราต้องคอยใส่ใจทั้งปริมาณและคุณภาพของการบริโภคข่าวสารข้อมูลของเรา
  เมื่อใดที่คิดถึงวันที่เราสละสิ่งที่เราชอบเพื่อคนอื่น ก็จะเกิดความสุขทันที
 ดำเนินชีพด้วยปัญญาการุณย์รัก ยึดเป็นหลักเปี่ยมค่ามหาศาล เป็นภาชนะรับไว้ในดวงมาน มงคลการอุดมแท้โดยแน่นอนจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย