คติธรรม คำคม โดนใจ

ขอเชิญทุกท่านที่มีคติธรรม คำคม สอนใจ ได้เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่แก่สาธารณชนทั่วไป เป็นข้อคิดสะกิดใจ ในการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมทุกวันนี้


# เรื่อง อ่าน
 รากเหง้าของความกลัวคือความเชื่องมงายว่ากายกับใจเป็น เรา เป็น ของเรา
 จากสถานการณ์บังคับที่ทำให้เราต้องใช้ชีวิตให้ช้าลงและเรียบง่ายขึ้น เวลานี้เป็นโอกาสที่เราจะหาหนทางกลับมาสู่ปัจจุบันขณะ
 ไม้ขีดก้านเดียวสามารถเผาป่าเป็นล้านๆ ตารางกิโลเมตรได้...ความโกรธก็เช่นเดียวกัน บุญกุศลที่เราสั่งสมมาหลายภพหลายชาติสามารถถูกทำลายได้ด้วยความโกรธเพียงแค่ ๑ วินาที
 จิตใจของคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติหรือยังไม่เป็นสมาธิมันก็ลักษณะเหมือนเทียนเล่มนี้ วอกแวกกวัดแกว่งอยู่ตลอดเวลา
 คนที่ไม่ประมาทนั้น ย่อมคอยสำรวจตรวจตราตัวเองว่าตนมีอะไรบกพร่อง
 ถ้าจะเลือกจะตัดสินใจเชื่ออะไร ก็ต้องรู้ความจริงในเรื่องนั้น และไม่ใช่รู้ความจริงเท่านั้น ต้องรู้จริงด้วย
 พอเราฝึก เราก็พัฒนาตัวเรา เราฝึกอะไร เราก็ทำอันนั้นได้อย่างนั้น พอทำได้อย่างนั้น ตัวเราก็พัฒนาขึ้นไป คุณสมบัติต่าง ๆ ในตัว ก็เพิ่มพูนขึ้นมา นี่ก็คือพัฒนาชีวิต
 มีสติรักษาตัว เท่ากับช่วยรักษาสังคม
 ชีวิตไม่ใช่ของเรา
 ธรรมชาติสอนแต่คนไม่เรียนรู้
 ถ้าว่ามีเงินเหลือใช้ก็ช่วยเหลือผู้อื่น ถ้าไม่มีเงินจะไปช่วยเหลือผู้อื่นก็แจกแสงสว่างเรียกว่าแจกของส่องตะเกียง
 จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติหรือไม่นั้นไม่สำคัญ ถ้าทำได้ก็ทำไป แต่ควรจะร่ำรวยด้วยบุญหรือร่ำรวยด้วยความดีเสียก่อน
 เราต้องรู้จักยืดหยุ่นและปรับความเพียรให้สอดคล้องกับปัญหาและโอกาสในแต่ละสถานการณ์ที่เราเผชิญ
 ชีวิตคือวันนี้ และวันนี้คือเดี๋ยวนี้ คำถามที่สำคัญยิ่งที่เราควรถามตัวเองอยู่บ่อยๆ คือ เดี๋ยวนี้! เรากำลังทำอะไรอยู่ เพื่ออะไร
 อำนาจยิ่งใหญ่ประการหนึ่งที่คนมักมองข้ามคืออำนาจแห่งความเคยชิน
 ความสุขไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติเท่านั้น เราต้องหาความสุขระหว่างการเดินทางไปด้วย
 ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ มองกว้าง คิดไกล และใฝ่สูง
 จุดหมายนั้นถ้าไม่ดีงามและไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามธรรม ก็จะไม่ใช่ประโยชน์สุขที่แท้จริงซึ่งมั่นคงยั่งยืน
 ภาวะผู้นำ ก็คือคุณสมบัติ เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ที่ชักนำให้คนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม
 พอปัญญาสว่างแจ้งจริง เจตนาก็ใสสะอาดไปเองจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย