การแผ่เมตตาให้คนที่เราตั้งใจจะให้อภัยเขาป็นการฝึกให้อภัยทานแก่เขานั้นถูกหรือไม่ ?

   

เราอยากให้อภัยกับคนที่ทำให้เราเสียใจที่สุด แต่ยังสับสนอยู่ระหว่างความคิดที่ว่าเขาทำให้เราเสียใจ ร้องไห้ ทำลายความหวังของเรา ใจหนึ่งก็ยังมีความโกรธอยู่ แต่อีกใจหนึ่งก็อยากอภัยให้เขาไม่อยากเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันอีก ไม่รู้จะทำยังไง เราจะเริ่มแผ่เมตตาให้เขานั้นถูกต้องหรือไม่


• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• สิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปตามใจของเรา แต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน เราจึงต้องปฏิบัติจัดการมัน ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจและทำการให้ตรงเหตุปัจจัยของมัน

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย