"วิธีแก้กรรม แก้เวร" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  4,550 

 "วิธีแก้กรรม แก้เวร"

" .. ผู้คิดประทุษร้าย อาฆาตพยาบาท เบียดเบียนคนอื่นนั้น
ฝึกหัดให้มีจิตเมตตากรุณาปรานี เผื่อแผ่แก่คนอื่น

ทำจิตใจให้แช่มชื่นเบิกบาน ต่อสถานที่และบุคคลนั้น ๆ
นี่วิธีแก้กรรม แก้เวร .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย