พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก เว็บบอร์ดธรรมะไทย
Share |

เรื่องยาเสพติด

มีญาติที่ติดยาเสพติดมาเป็นเวลาหลายสิบปี ชีวิตไม่เจริญรุ่งเลยแม้แต่น้อย พลอยจะทำให้ญาติพี่น้องทุกข์ใจและนะความเดือดร้อนมาให้เสมอ

อยากทราบผู้รู้ว่าเกิดจากอะไร

และมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะ

เพราะการสั่งสมอุปนิสสัยในการเสพสิ่งเสพติดเป็็นอาจิณมาแต่อดีตชาติ เมื่อได้ปัจจัยให้ได้พบสิ่งเสพติดในชาติปัจจุบัน ก็ย่อมเสพอีกตามความชำนาญเคยชินครับ

ผู้ใดส้องเสพอยู่กับสิ่งใดด้วยความพอใจติดใจ จนเข้าถึงความชำนาญเป็นสันดานเพื่อการกระทำเช่นเดิม ต่อไป คนบางคนในโลกสั่งสมอุปนิสสัยในการมีเมตตา เขาก็ย่อมเป็นผู้ส้องเสพการมีเมตตาเป็นปรกติ


จิตของสัตว์ทั้งหลายมีคุณสมบัติพิเศษคือการสั่งสมสันดานไว้ แม้ตายไปแล้วจากชาตินี้ สันดานนั้นก็ยังสืบเนื่องส่งต่อไปยังอัตภาพหน้าได้ตามกำลังแรงแห่งเจตนาของตน ..การแก้ไขสันดานที่ชั่วหยาบจึงเป็นของยากมาก ต้องอาัศัยทั้งพลังสติปัญญาและความอดทนอันแรงกล้าจึงจะหลุดออกมาได้ ต้องให้เขาได้เรียนรู้พระธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาสามารถแก้ไขตนเองได้ครับ เพราะเรื่องนี้ หากเขาไม่เห็นโทษเองแล้ว ใครๆก็ช่วยเขาไม่ได้ เเละคงต้องเป็นผู้มาสว่างแต่"ไปมืด"ครับ....

ให้เขามีโอกาสทำบุญบ้างเช่นการบริจาคช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด นี้เป็นทางหนึ่งที่อาจบรรเทาการเสพติดของเขาลงได้บ้าง ..ขอเอาใจช่วยครับ
ddman 29 พ.ค. 2552 02:10 น. โพสต์: 474 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 1

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
porfai 29 พ.ค. 2552 10:11 น. โพสต์: 2 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 2


สวัสดีครับ

...สาเหตุสำคัญที่ทำให้ติดยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น คือ

1. จากการถูกชักชวน การถูกชักชวนนี้อาจจะเกิดจากเพื่อนสนิทที่กำลังติดยาอยู่และ อยากจะให้เพื่อนลองบ้าง ปัญหานี้มักจะเกิดกับเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัวขาดความอบอุ่น ใจแตก เอาเพื่อนเป็นที่พึ่งนอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในแหล่งที่มีการซื้อขายยาเสพติด ก็อาจจะได้รับการ ชักจูง คุณภาพของยาเสพติดว่าดีต่าง ๆ นานา เช่น อาจจะบอกว่า เมื่อเสพแล้วจะทำให้ปลอดโปร่ง เหมาะแก่การเรียนการทำงาน การชักจูงดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ถูกชักจูง กำลังมึนเมา สุราเที่ยวเตร่กัน จึงทำให้เกิดการติดยาได้

2. จากการอยากทดลอง อยากรู้อยากเห็น อยากจะรู้รสชาติ อยากสัมผัส โดยคิดว่าคงจะไม่ติดง่าย ๆ แต่เมื่อ ทดลอง เสพเข้าไปแล้วมักจะติด เพราะยาเสพติดในปัจจุบัน เช่น เฮโรอีน จะติดง่ายมาก แม้เสพเพียงครั้งหรือสองครั้งก็จะติดแล้ว

3. จากการถูกหลอกลวง ยาเสพติดมีรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ผู้ถูกหลอกลวงไม่ทราบว่าสิ่งที่ ตนได้กินเข้าไปนั้น เป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรง คิดว่าเป็นยาธรรมดาไม่มีพิษร้ายแรง อะไรตามที่ผู้หลอกลวงแนะนำผลสุดท้าย กลายเป็นผู้ติดยาเสพติดไป

4. เหตุทางกาย ความเจ็บป่วยทางกาย เช่น ต้องถูกผ่าตัดหรือเป็นโรคปวดศีรษะ เป็นหืด เป็นโรคประสาทได้รับ ความทรมานทางกายมากผู้ป่วยต้องการบรรเทา พยายามช่วยตัวเองมานานแต่ก็ไม่หาย จึงหันเข้าหายาเสพติด จนติดยาในที่สุด

5. จากความคึกคะนอง บุคคลประเภทนี้คิดว่าตัวเองเป็นคนเก่ง อยากลอง ซึ่งรู้แก่ใจว่ายาเสพติดให้โทษเป็นสิ่งไม่ดีแต่ด้วยความที่คึกคะนองเป็นวัยรุ่นไม่เกรงกลัวอะไร ต้องการแสดง ความเด่นดังอวดเพื่อนว่าข้านี้คือพระเอก ขาดความยั้งคิดจึงเสพยาเสพติด และติดยาในที่สุด

6. จากสิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่อยู่อาศัยแออัด เป็นแหล่งสลัม หรือเป็นแหล่งที่มีการเสพและค้ายาเสพติด ภาวะ ทางเศรษฐกิจบีบคั้นจิตใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล เหนือจิตใจ ผลักดันให้ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว บางคนหันมาพึ่งยาเสพติดโดยคิดว่าจะช่วย ให้ตนเองหลุดพ้นจากสภาพต่าง ๆ ที่คับข้องใจเหล่านั้นได้

เราจะป้องกันยาเสพติดได้ดังนี้

1. ป้องกันตนเอง
ไม่ทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิด ถ้ามีปัญหาหรือไม่สบายใจ อย่าเก็บไว้คนเดียว ไม่หาทางออกในทางที่เป็นโทษ ควรปรึกษา พ่อ แม่ ครู ผู้ใหญ่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือ เล่นกีฬา หรือทำงานอดิเรกต่าง ๆ ระมัดระวังการใช้ยาและศึกษาให้เข้าใจ ถึงโทษ ของยาเสพติด

2. ป้องกันครอบครัว
ควรสอดส่องดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบรมสั่งสอนให้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด ดูแลเรื่องการคบเพื่อน คอยส่งเสริมให้เขารู้จักการใช้เวลาในทางที่เป็นประโยชน์ เช่น การทำงานบ้าน เล่นกีฬา ฯลฯ เพื่อป้องกันมิให้เด็กหันเหไปสนใจในยาเสพติด สิ่งสำคัญก็คือ ทุกคนในครอบครัวควรสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

3. ป้องกันชุมชน
หากพบผู้ติดยาเสพติดควรช่วยเหลือแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยเร็ว "การสมัครขอเข้ารับ การบำบัดรักษายาเสพติดก่อนที่ความผิดจะปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ กฎหมายยกเว้นโทษให้" และเมื่อรู้ว่าใครผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่ายยาเสพติด ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากร นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อดำเนินการกวาดล้างและปราบปรามมิให้ยาเสพติดกระจายไปสู่ชุมชน

ครับ...ข้อมูลคร่าว ๆ เรื่องยาเสพติด ลองให้ความรู้ ความเข้าใจ กับญาติที่ติดยาเสพติด แต่หลักใหญ่แล้วต้องชี้ให้เห็นโทษภัย พยายามช่วยให้คำแนะนำ เป็นกัลยาณมิตร สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่จิตใจของผู้เสพเองแหละครับ ชนะอื่นไหนเล่า จะเท่าชนะใจตนเอง ทุกคนก็มีกรรมเป็นของตัวเอง หวังว่าคงช่วยได้บ้าง ขอเอาใจช่วยครับ

เจริญในธรรมครับ


มีจิตอิสระ ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เป็นกัลยาณมิตร
นิ้งหน่อง 29 พ.ค. 2552 13:55 น. โพสต์: 14 อนุโมทนา: 1 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 3


ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 2896 คน  ปิดหน้านี้


DT09418

porfai

28 พ.ค. 2552 13:23 น.

โพสต์: 2
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 0


ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย