เรื่องยาเสพติด

 porfai    

มีญาติที่ติดยาเสพติดมาเป็นเวลาหลายสิบปี ชีวิตไม่เจริญรุ่งเลยแม้แต่น้อย พลอยจะทำให้ญาติพี่น้องทุกข์ใจและนะความเดือดร้อนมาให้เสมอ

อยากทราบผู้รู้ว่าเกิดจากอะไร

และมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะ
เพราะการสั่งสมอุปนิสสัยในการเสพสิ่งเสพติดเป็็นอาจิณมาแต่อดีตชาติ เมื่อได้ปัจจัยให้ได้พบสิ่งเสพติดในชาติปัจจุบัน ก็ย่อมเสพอีกตามความชำนาญเคยชินครับ

ผู้ใดส้องเสพอยู่กับสิ่งใดด้วยความพอใจติดใจ จนเข้าถึงความชำนาญเป็นสันดานเพื่อการกระทำเช่นเดิม ต่อไป คนบางคนในโลกสั่งสมอุปนิสสัยในการมีเมตตา เขาก็ย่อมเป็นผู้ส้องเสพการมีเมตตาเป็นปรกติ


จิตของสัตว์ทั้งหลายมีคุณสมบัติพิเศษคือการสั่งสมสันดานไว้ แม้ตายไปแล้วจากชาตินี้ สันดานนั้นก็ยังสืบเนื่องส่งต่อไปยังอัตภาพหน้าได้ตามกำลังแรงแห่งเจตนาของตน ..การแก้ไขสันดานที่ชั่วหยาบจึงเป็นของยากมาก ต้องอาัศัยทั้งพลังสติปัญญาและความอดทนอันแรงกล้าจึงจะหลุดออกมาได้ ต้องให้เขาได้เรียนรู้พระธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาสามารถแก้ไขตนเองได้ครับ เพราะเรื่องนี้ หากเขาไม่เห็นโทษเองแล้ว ใครๆก็ช่วยเขาไม่ได้ เเละคงต้องเป็นผู้มาสว่างแต่"ไปมืด"ครับ....

ให้เขามีโอกาสทำบุญบ้างเช่นการบริจาคช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด นี้เป็นทางหนึ่งที่อาจบรรเทาการเสพติดของเขาลงได้บ้าง ..ขอเอาใจช่วยครับ


ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะสวัสดีครับ

...สาเหตุสำคัญที่ทำให้ติดยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น คือ

1. จากการถูกชักชวน การถูกชักชวนนี้อาจจะเกิดจากเพื่อนสนิทที่กำลังติดยาอยู่และ อยากจะให้เพื่อนลองบ้าง ปัญหานี้มักจะเกิดกับเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัวขาดความอบอุ่น ใจแตก เอาเพื่อนเป็นที่พึ่งนอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในแหล่งที่มีการซื้อขายยาเสพติด ก็อาจจะได้รับการ ชักจูง คุณภาพของยาเสพติดว่าดีต่าง ๆ นานา เช่น อาจจะบอกว่า เมื่อเสพแล้วจะทำให้ปลอดโปร่ง เหมาะแก่การเรียนการทำงาน การชักจูงดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ถูกชักจูง กำลังมึนเมา สุราเที่ยวเตร่กัน จึงทำให้เกิดการติดยาได้

2. จากการอยากทดลอง อยากรู้อยากเห็น อยากจะรู้รสชาติ อยากสัมผัส โดยคิดว่าคงจะไม่ติดง่าย ๆ แต่เมื่อ ทดลอง เสพเข้าไปแล้วมักจะติด เพราะยาเสพติดในปัจจุบัน เช่น เฮโรอีน จะติดง่ายมาก แม้เสพเพียงครั้งหรือสองครั้งก็จะติดแล้ว

3. จากการถูกหลอกลวง ยาเสพติดมีรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ผู้ถูกหลอกลวงไม่ทราบว่าสิ่งที่ ตนได้กินเข้าไปนั้น เป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรง คิดว่าเป็นยาธรรมดาไม่มีพิษร้ายแรง อะไรตามที่ผู้หลอกลวงแนะนำผลสุดท้าย กลายเป็นผู้ติดยาเสพติดไป

4. เหตุทางกาย ความเจ็บป่วยทางกาย เช่น ต้องถูกผ่าตัดหรือเป็นโรคปวดศีรษะ เป็นหืด เป็นโรคประสาทได้รับ ความทรมานทางกายมากผู้ป่วยต้องการบรรเทา พยายามช่วยตัวเองมานานแต่ก็ไม่หาย จึงหันเข้าหายาเสพติด จนติดยาในที่สุด

5. จากความคึกคะนอง บุคคลประเภทนี้คิดว่าตัวเองเป็นคนเก่ง อยากลอง ซึ่งรู้แก่ใจว่ายาเสพติดให้โทษเป็นสิ่งไม่ดีแต่ด้วยความที่คึกคะนองเป็นวัยรุ่นไม่เกรงกลัวอะไร ต้องการแสดง ความเด่นดังอวดเพื่อนว่าข้านี้คือพระเอก ขาดความยั้งคิดจึงเสพยาเสพติด และติดยาในที่สุด

6. จากสิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่อยู่อาศัยแออัด เป็นแหล่งสลัม หรือเป็นแหล่งที่มีการเสพและค้ายาเสพติด ภาวะ ทางเศรษฐกิจบีบคั้นจิตใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล เหนือจิตใจ ผลักดันให้ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว บางคนหันมาพึ่งยาเสพติดโดยคิดว่าจะช่วย ให้ตนเองหลุดพ้นจากสภาพต่าง ๆ ที่คับข้องใจเหล่านั้นได้

เราจะป้องกันยาเสพติดได้ดังนี้

1. ป้องกันตนเอง
ไม่ทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิด ถ้ามีปัญหาหรือไม่สบายใจ อย่าเก็บไว้คนเดียว ไม่หาทางออกในทางที่เป็นโทษ ควรปรึกษา พ่อ แม่ ครู ผู้ใหญ่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือ เล่นกีฬา หรือทำงานอดิเรกต่าง ๆ ระมัดระวังการใช้ยาและศึกษาให้เข้าใจ ถึงโทษ ของยาเสพติด

2. ป้องกันครอบครัว
ควรสอดส่องดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบรมสั่งสอนให้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด ดูแลเรื่องการคบเพื่อน คอยส่งเสริมให้เขารู้จักการใช้เวลาในทางที่เป็นประโยชน์ เช่น การทำงานบ้าน เล่นกีฬา ฯลฯ เพื่อป้องกันมิให้เด็กหันเหไปสนใจในยาเสพติด สิ่งสำคัญก็คือ ทุกคนในครอบครัวควรสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

3. ป้องกันชุมชน
หากพบผู้ติดยาเสพติดควรช่วยเหลือแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยเร็ว "การสมัครขอเข้ารับ การบำบัดรักษายาเสพติดก่อนที่ความผิดจะปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ กฎหมายยกเว้นโทษให้" และเมื่อรู้ว่าใครผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่ายยาเสพติด ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากร นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อดำเนินการกวาดล้างและปราบปรามมิให้ยาเสพติดกระจายไปสู่ชุมชน

ครับ...ข้อมูลคร่าว ๆ เรื่องยาเสพติด ลองให้ความรู้ ความเข้าใจ กับญาติที่ติดยาเสพติด แต่หลักใหญ่แล้วต้องชี้ให้เห็นโทษภัย พยายามช่วยให้คำแนะนำ เป็นกัลยาณมิตร สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่จิตใจของผู้เสพเองแหละครับ ชนะอื่นไหนเล่า จะเท่าชนะใจตนเอง ทุกคนก็มีกรรมเป็นของตัวเอง หวังว่าคงช่วยได้บ้าง ขอเอาใจช่วยครับ

เจริญในธรรมครับ

 4,099 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย