เรื่องยาเสพติด

 porfai  

มีญาติที่ติดยาเสพติดมาเป็นเวลาหลายสิบปี ชีวิตไม่เจริญรุ่งเลยแม้แต่น้อย พลอยจะทำให้ญาติพี่น้องทุกข์ใจและนะความเดือดร้อนมาให้เสมอ

อยากทราบผู้รู้ว่าเกิดจากอะไร

และมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะ


• ผู้ที่ยอมรับในความเป็นธรรมดาของความพลัดพรากคงไม่ต้องเศร้าโศกนาน ความรู้สึกซาบซึ้งในคุณงามความดีและบุญคุณของท่านผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ย่อมเกิดขึ้นทดแทนความเศร้าโศก และความคิดถึงกลายเป็นระลึกถึงด้วยจิตที่ไม่เศร้าหมอง

• ๗๓.ปางปรินิพพาน

• การปฏิบัติธรรม แม้จะทีละน้อยนิด ก็ให้ผลหอมหวานดีงาม

• สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ สิ่งนั้นคือจิตใจที่สูง ที่สะอาด ที่สว่าง ที่สงบ เบียดเบียนตนเองก็ไม่ได้ เบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่ได้และเป็นจิตใจที่มีความทุกข์ไม่เป็น

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย