ตอนจิตจะดับจิตใจเศร้าหมองแค่นี้ทำไมต้องไปสู่ภพที่ไม่ดี

     

สมมุติว่านาย ก. ทำกรรมดีมาตลอดทั้งชาติก่อๆๆและชาตินี้ สรุปทุกอย่างดีหมด ยกเว้นก่อนจิตจะดับหรือก่อนตายเกิดมีลูกหลานมาร้องห่มร้องไห้ ทำให้นาย ก.เกิดความห่วงและเศร้าหมองก่อนจะตานนั้น แน้เองทั้งๆที่หมดกรรมแล้ว สมมุติกรรมเก่าก็ใช้หมดแล้ว และกรรมใหม่ก็เป็นกรรมดีทั้งนั้น สงสัยว่าแค่ก่อนจิตจะดับแค่นั้นเองทำไมต้องไปเกิดในภพที่ไม่ดี ถ้าอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่เพราะกรรม แต่เป็นเพราะแค่จิตเศร้าหมองก่อนตายเท่านั้นเองใช่หรือไม่


• หนอน...กับเทวดา

• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• ๒๒.ปางรับสัตตุก้อนสัตตุผง

• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

• "ศีล ปราบกิเลสอย่างหยาบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• ต้นไม้ สวน และป่า

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย