เรื่อง : ขอตั้งห้องเพื่อสนทนาปัญหาความทุกข์

 ณ นิรันดร์ฺ   7 ม.ค. 2556

เรื่อง : ขอตั้งห้องเพื่อสนทนาปัญหาความทุกข์
จุดประสงค์ คือ เพื่อให้คนที่มีความทุกข์ได้หาทางออกได้ตามแนวพระพุืธศาสนา
เพื่อให้คำปรึกษา ต่างพระศาสนาที่ข้องใจหลักธรรมของศาสนาพุทธ
ฯลฯ
 จุดประสงค์ คือ 
 เปิดอ่านหน้านี้  2917 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย