เรื่อง : ขอตั้งห้องเพื่อสนทนาปัญหาความทุกข์

 ณ นิรันดร์ฺ    7 ม.ค. 2556

เรื่อง : ขอตั้งห้องเพื่อสนทนาปัญหาความทุกข์
จุดประสงค์ คือ เพื่อให้คนที่มีความทุกข์ได้หาทางออกได้ตามแนวพระพุืธศาสนา
เพื่อให้คำปรึกษา ต่างพระศาสนาที่ข้องใจหลักธรรมของศาสนาพุทธ
ฯลฯ
 จุดประสงค์ คือ    
 4,208 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย