ข้อเสนอเพื่อขอความเมตตาช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆให้ด้วย

     

ในการถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับธรรมะ ทุกท่านได้เมตตาตอบได้ดีมากทุกท่านเลย แต่หากผู้ที่ถามเพิ่งเรียนรู้หรือรู้ธรรมะงูๆปลาๆมีปัญหาจะเรียนถามด้วยภาษาชาวบ้านหรือภาษาที่ตนเองเข้าใจ ก็อยากเสนอให้ท่านผู้รู้ได้เมตตาตอบแบบภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆให้ด้วย เพราะคำตอบที่เป็นภาษาธรรมะที่ยากๆนั้นท่านผู้รู้จริงๆถึงจะเข้าใจ
ตกลงถามเรื่องอะไรล่ะนี่ งงงง


ช่วยแปลให้นะครับ....

*********************************

เจ้าของกระทู้นี้ เขาขอร้องให้ตอบคำถามแบบ เข้าใจง่ายๆ ไม่ต้องใช้ภาษาธรรมะลึกซึ้ง น่ะครับ

*********************************

ท่านผู้รู้ ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ทราบแล้วก็ช่วยสงเคาระห์ ลูกนกลูกกาผู้มองหาแสงสว่างด้วยเถอะครับ

*********************************

สรุปว่า ...กระทู้นี้ไม่ใช่กระทู้คำถาม...แต่เป็นกระทู้ขอความกรุณาน่ะครับ.


อ้อครับ.. ขอบคุณครับ นึกว่าจขกท ลืมคำถามเสียอีก! 4,112 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย