"ทุกข์นี้มีเหตุผล มีต้นเหตุ"

 วิริยะ12   26 ต.ค. 2560

"ทุกข์นี้มีเหตุผล มีต้นเหตุ"

" .. การศึกษาพระพุทธศาสนา "ก็คือการศึกษาว่าทุกข์มาจากไหน" ทำไมเราไม่ชอบความทุกข์ เราเป็นทุกข์ในทุกข์ "เราก็จะต้องดูทุกข์นี้เป็นอะไร ให้เข้าใจว่าเป็นอะไร" แล้วเราก็จะต้องเห็นว่า "ทุกข์นี้มีเหตุผล มีต้นเหตุ เมื่อมีต้นเหตุก็ต้องดูว่า เราระงับทุกข์ได้ตรงไหน" บอกว่ามีทุกข์ต้องบรรเทาทุกข์ .."

"ธรรมของพระเจ้าอยู่หัว"
พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓
 เปิดอ่านหน้านี้  2785 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น• ขอเชิญพาแม่ มาถือศีล8 ปฏิบัติธรรม ในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 (รับแค่50ท่าน) อบรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา ต.เนินปอ. อ.สามง่าม. จ.พิจิตร สมัครอบรมฟรี 087

• บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ณ วัดศรีทวี จ.นครศรีธรรมราช (๙-๑๒ ส.ค. ๖๒)

• ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันแม่ 9-12 สิงหาคม 2562 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

• ขอเชิญพาแม่ มาถือศีล8 ปฏิบัติธรรม ใน้เทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 รับแค่50ท่าน อบรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา

Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย