"ทุกข์นี้มีเหตุผล มีต้นเหตุ"

 วิริยะ12    26 ต.ค. 2560

"ทุกข์นี้มีเหตุผล มีต้นเหตุ"

" .. การศึกษาพระพุทธศาสนา "ก็คือการศึกษาว่าทุกข์มาจากไหน" ทำไมเราไม่ชอบความทุกข์ เราเป็นทุกข์ในทุกข์ "เราก็จะต้องดูทุกข์นี้เป็นอะไร ให้เข้าใจว่าเป็นอะไร" แล้วเราก็จะต้องเห็นว่า "ทุกข์นี้มีเหตุผล มีต้นเหตุ เมื่อมีต้นเหตุก็ต้องดูว่า เราระงับทุกข์ได้ตรงไหน" บอกว่ามีทุกข์ต้องบรรเทาทุกข์ .."

"ธรรมของพระเจ้าอยู่หัว"
พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓
 4,060 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย