ร่วมบุญกองทุนอภิบาลสงฆ์อาพาธ พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก โรงพยาบาลอุดรธานี

 Mettatham    14 มี.ค. 2557

โดยท่านสามารถบริจาคโดยตรงได้ที่โรงพยาบาลอุดรธานี หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี กองทุนอภิบาลสงฆ์อาพาธ พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 401-3-36091-8

มื่อโอนเงินแล้วหากต้องการการใบอนุโมทนาบัตรเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี.กรุณาแจ้งโรงพยาบาลอุดรธานี หรือแฟ๊กซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่
โรงพยาบาลอุดรธานี


โรงพยาบาลอุดรธานี
33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0 4224 5555
โทรสาร 0 4224 7711
โทรสาร 0 4224 8260

E-mail Address โรงพยาบาลอุดรธานี
: phh4101@health2.moph.go.thแหล่งอ้างอิง โรงพยาบาลอุดรธานี


ที่มา : แหล่งอ้างอิง โรงพยาบาลอุดรธานี


ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านที่ได้มีส่วมร่วมในการทำบุญมหากุศลในคราวนี้ ทุกๆประการ ทุกุๆท่านด้วยเทอญ


ขอเรียนเชิญร่วมสมทบทุนกองทุนอภิบาลสงฆ์อาพาธ พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก กองทุนอภิบาลสงฆ์อาพาธของโรงพยาบาลอุดรธานี ในคราวนี้ด้วยเทอญ ขออนุโมทนาบุญ


 4,064 

  แสดงความคิดเห็น• อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวร)

• เราก็จะไม่ต้องเพลิดเพลินกับสิ่งที่ชอบจนเกินไป... เจอสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องทุกข์ใจมาก เพราะสิ่งนั้นก็เปลี่ยนแปลงได้ ความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งสองฝ่ายนี้ไม่แน่นอน นี่ไม่ใช่การปลอบใจ แต่เป็นการยอมรับความจริงที่เราสามารถมองเห็นได้

• บุญด่วน!!ต้องการเจ้าภาพโลงศพแก่ผู้ยากไร้ที่เสียชีวิตฯ

• "เรื่องของบุญของบาป" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

• "รักษาศีลที่ละข้อ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• มวยไทย ประเพณีวัฒนธรรมไทย

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย