ร่วมบุญกองทุนอภิบาลสงฆ์อาพาธ พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก โรงพยาบาลอุดรธานี

 Mettatham   14 มี.ค. 2557

โดยท่านสามารถบริจาคโดยตรงได้ที่โรงพยาบาลอุดรธานี หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี กองทุนอภิบาลสงฆ์อาพาธ พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 401-3-36091-8

มื่อโอนเงินแล้วหากต้องการการใบอนุโมทนาบัตรเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี.กรุณาแจ้งโรงพยาบาลอุดรธานี หรือแฟ๊กซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่
โรงพยาบาลอุดรธานี


โรงพยาบาลอุดรธานี
33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0 4224 5555
โทรสาร 0 4224 7711
โทรสาร 0 4224 8260

E-mail Address โรงพยาบาลอุดรธานี
: phh4101@health2.moph.go.thแหล่งอ้างอิง โรงพยาบาลอุดรธานี


ที่มา : แหล่งอ้างอิง โรงพยาบาลอุดรธานี


ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านที่ได้มีส่วมร่วมในการทำบุญมหากุศลในคราวนี้ ทุกๆประการ ทุกุๆท่านด้วยเทอญ


ขอเรียนเชิญร่วมสมทบทุนกองทุนอภิบาลสงฆ์อาพาธ พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก กองทุนอภิบาลสงฆ์อาพาธของโรงพยาบาลอุดรธานี ในคราวนี้ด้วยเทอญ ขออนุโมทนาบุญ


 เปิดอ่านหน้านี้  3441 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย