ชวนเพื่อนฟังธรรม ศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา) ยุวพุทธ "แม่...พระในบ้าน" อา.7 สค.54 9-12.00 น.

 kaveebsc    18 ก.ค. 2554

ชวนเพื่อนฟังธรรม ศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา)

ยุวพุทธิกสมาคมฯ ชักชวนเพื่อนๆ

ร่วมกันฟังธรรมในโอกาสวันแม่ เรื่อง "แม่...พระในบ้าน"

โดย พระครูกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กทม.

และ Dhamma Talk จาก อ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์

สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะกา​รพูด

เช้าวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -12.00 น.

ชั้น 2 สาวัตถีธรรมะเธียเตอร์ อาคารบุญยง ว่องวานิช ยุวพุทธิกสมาคมฯ ซ.เพชรเกษม 54

เขตภาษีเจริญ กทม. สนใจรีบโทรสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02 455 2525 ต่อ 1203

จำนวน 150 ท่าน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง​)

โดย: ห้องสมุดนาลันทา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย


• "มีกรรมเป็นแดนเกิด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• วัดอ่างทอง วรวิหาร

• (ฟรี) ค่ายเยาวชนชายและหญิงกับการพัฒนาปัญญา

• การพัฒนาคือการทำตนให้เบาบาง ไม่ใช่ว่าทำให้ตัวใหญ่ขึ้น

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• อตฺตโน อุตฺตริ ภเชถ ควรคบคนที่ยิ่งกว่าตน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย