ทำวัตรเย็นไม่ทำวัตรเช้าได้หรือไม่ครับ

     

เราไม่ได้ทำวัตรเช้า สามารถทำวัตรเย็นได้หรือไม่ครับ เรียนถามผู้รู้
ทำได้สิครับ ทำไมจะทำไม่ได้....
ความดี...บุญกศล...ทำตอนไหนก็ได้
วัตรเช้า - วัตรเย็น ไม่เป็นข้อแม้ผูกโยงเข้าหากัน
ทำเช้า ไม่ทำเย็น / ทำเย็น ไม่ทำเช้า.......ได้ทั้งนั้น
ทำทั้งเช้าทั้งเย็นยิ่งดีใหญ่
ไม่ทำเลยทั้งเช้าทั้งเย็น...อย่างนี้ไม่ไหว..!


ไม่ทำเลยทั้งเช้าทั้งเย็น...อย่างนี้ไม่ไหว..!

อรุณ DT06943 [20 ส.ค. 2551 06:41 น.] คำตอบที่ 1

***************ไม่ไหว อย่างไงหรือครับ

ทำวัตรเช้า / วัตรเย็น ทุกวัน
แล้วจิตไม่เป็นกุศล
ยังมีพฤติกรรมเบียดเบียนทั้งตนเอง และผู้อื่น
ยังมีกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
ยังมีความโลภ เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น
ยังมีความขุ่นเคือง อาฆาต พยาบาท

อย่างนี้ไหวไหมครับ

**************************

กับคนไม่ทำวัตร แต่ไม่คิดและไม่ทำการเบียดเบียนผู้อื่น
อยู่อย่างสันโดษ และสมถะ
และอยู่กับจิตที่เป็นกุศลตลอดเวลา

อย่างนี้พอไหวไหมครับ


ขอแสดงความนับถือ คุณ 456abc DT04238 [20 ส.ค. 2551 09:07 น.] คำตอบที่ 2

********************************************************
คำตอบของผมนั้นมีไว้สำหรับคุณ วิมุติ น่ะครับ เพราะเขาอยู่ในฐานะของคนผู้มีปรกติทำวัตร หรือใคร่ในการทำวัตร (สวดมนต์บาลี เจริญสมาธิ.....สวดมนต์แปล เจริญปัญญา)
ในช่วงเวลาที่ทำวัตรจิตย่อมจดจ่อเป็นสมาธิ ชักนำให้เกิดปัญญา อีกทั้งยังได้บุญในส่วนแห่งภาวนามัยด้วย ผมจึงตอบคุณวิมุติไปว่า " ความดี...บุญกศล...ทำตอนไหนก็ได้
วัตรเช้า - วัตรเย็น ไม่เป็นข้อแม้ผูกโยงเข้าหากัน
ทำเช้า ไม่ทำเย็น / ทำเย็น ไม่ทำเช้า.......ได้ทั้งนั้น
ทำทั้งเช้าทั้งเย็นยิ่งดีใหญ่ "
ส่วนคำที่ว่า " ไม่ทำเลยทั้งเช้าทั้งเย็น...อย่างนี้ไม่ไหว..! " ผมหมายถึงเฉพาะคุณวิมุติเท่านั้นน่ะครับ (เป็นการให้คำตอบแบบส่วนตัว) ผมไม่อย่ากให้คุณวิมุติเค้าต้องเสื่อมจากจิตอันเป็นกุศล และกิจกรรมอันเป็นกุศลน่ะครับ อย่างน้อยๆ สำหรับคุณวิมุติก็ควรจะได้ทำวัตรซักวันละ 1 ครั้ง (กรุณาย้อนกลับไปดูคำถามแรกเริ่มนะครับ)
ผมขอชี้แจงในส่วนที่ว่า...
ไม่ไหว อย่างไงหรือครับ ไว้เพียงเท่านี้นะครับ

*************************************
ส่วนข้อแม้ด้านล่างที่ว่า... กับคนไม่ทำวัตร แต่ไม่คิดและไม่ทำการเบียดเบียนผู้อื่น อยู่อย่างสันโดษ และสมถะ
และอยู่กับจิตที่เป็นกุศลตลอดเวลา
อย่างนี้พอไหวไหมครับ


///////////// หากเป็นเช่นนั้นจริง ก็พอไหวครับ...ผมก็ขออนุโมทนาด้วยครับ


do both, chanting morning and evening or all day long, then try to practise the three fold training i.e. giving (dana),sila and mind training (samadhi &vipassana). Then this would be perfect!


 4,330 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย