วิสฺสาสา ปรมา ญาติ ความคุ้นเคย เป็นญาติอย่างยิ่ง
"วิสฺสาสา ปรมา ญาติ"

ความคุ้นเคย เป็นญาติอย่างยิ่งพุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 132 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย