สาเหตุของทุกข์ทางใจ

 ging    12 ธ.ค. 2556

สาเหตุของทุกข์ทางใจ


1.ความอยากได้อารมณ์อันน่ารักใคร่


2.ความอยากเป็นนั้นเป็นนี่


3.ความอยากไม่เป็นนั้น ไม่เป็นนี่


สามอย่างนี้เรียกว่า ตัณหา เมื่อมีตัณหาเกิดขึ้น ก็มีอุปาทาน อุปาทานคือ ความยึดมั่นถือมั่น มีความยึดมั่นในอะไร ก็มีความยึดมั่นในกาม ความยึดมั่นในความเห็นผิด ความยึดมั่นในข้อปฏิบัติที่ผิด ความยึดมั่นในความเป็นตัวตน http://howtoloveworld.blogspot.com/2013/07/blog-post_19.html   
 4,201 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย