การแก้กรรมสามารถทำได้จริงหรือไม่

 mcelab    

คือผมอยากทราบว่าการแก้กรรมนั้นสามารถที่จะทำได้จริงหรือไม่นะครับโปรดแนะนำด้วยขอบคุณครับ
กรรมที่ทำลงไปแล้วนั้น เหมือนนำข้าวสารมาหุง ข้าวสุกไปแล้ว แก้ไขอะไรไม่ได้
การที่ทุกข์ใจ เสียใจกับบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นเป็นบาปที่ย่ำแล้วย่ำอีก เป็นโทษมาก..

พึงเห็นอันตรายของกิเลสที่หาความปราณีแก่สัตว์โลกไม่ ได้เลย ผลักดันให้กระทำกรรมชั่วต่างๆนานา จนกระทั่งบาปอันหนักหน่วงได้..พาสัตว์โลกทั้งหลายไปสู่นรกบ้าง ไปเป็นเปรตบ้าง ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง พาไปหักแข้งหักขา ไปถูกผ่าท้อง แหวะอก ถูกผ่ากระโหลกก็มี เห็นหรือไม่ว่า กิเลสไม่เคยเมตตาพวกเราเลย ดังนั้น ต่อแต่นี้ จงหันกลับวางใจ วางทางเดินของชีวิตใหม่ เจริญบุญทั้งสิบประการหากสะดวกประการใด..... ก็บุญใหม่ย่อมเข้าอุปการะต่อท่านไม่ให้เดือดร้อนจนเกินไปนัก ...จงชื่นใจกับบุญ ระลึกถึงบุญเนืองๆ อย่างนี้ชื่อว่า สมควรยิ่ง หากปล่อยใจให้เสียใจ ก็เท่ากับทำบาปใหม่เรื่อยๆ อย่างนี้เป็นโทษ


บุญที่ประกอบด้วยปัญญาที่ได้สั่งสมไว้ด้วยดีนั่นแหละ ย่อมกระทำให้หิริ โอตตัปปะคือความเกรงกลัวละอายต่อบาปของท่านให้เกิดขึ้นได้ ย่อมมาระงับยับยั้งไม่ให้ท่านกระทำการล่วงบาปที่น่ากลัวได้อีกต่อไป ทำอย่างนี้ ชื่อว่าแก้กรรมใหม่ไม่มีสิทธิ์แก้กรรมเก่าได้เลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ....ขอท่านจงนำเอาบาปนั้นมาเป็นปัจจัย เป็นแรงหนุนส่งให้ท่านผู้ถามประกอบแต่กรรมดีต่อไปอย่างต่อเนื่อง อย่างนี้ ชื่อว่า ยอดเยี่ยม

หากทำกุศลกรรมใหม่มากพอ กุศลวิบากใหม่อาจมีกำลังแรงพอที่จะตัดรอนผลของบาปกรรมเก่าที่กำลังทำให้เราเดือดร้อนให้ลดลงหรือหยุดได้ แต่หากบาปกรรมเก่ามีกำลังแรง มาก แม้จะเจริญบุญอย่างหนัก ผลบุญใหม่ก็มิอาจฝ่ากำลังบาปกรรมเก่าได้เลย อย่างไรก็ดี พึงวางใจว่า เมื่อบาปกรรมส่งผลแล้ว อำนาจเขาก็ลดน้้อยลงไปด้วย เร่งทำกุศลไว้ให้บ่อยๆมากๆย่อมเป็นการสร้างทางแห่งความสุขแก่ตนในเบื้องหน้าแน่นอน..

ทาน ศีล ภาวนา นี้เป็นกุศลทั้งสิ้น หมั่นประกอบเนืองๆนะครับกรรมที่กระทำไปแล้วเราไม่สามารถแก้ไขได้ แต่กรรมที่ยังไม่ได้กระทำเราสามารถ
แก้ได้ครับ หมั่นเจริญ วิปัสสนากรรมฐานครับ แล้วสติจะเตือนเราเองว่ากรรมที่เรา
กำลังจะทำเป็น กรรมดี หรือกรรมชั่ว


สาธุขอบคุณครับสำหรับคำตอบ


กรรมเมื่อทำไปแล้ว แม้ย้อนไปแก้ไขไม่ได้ ต้องรับวิบากกรรม แต่วิบากกรรมนั้น ทำสามารถให้เบาบางลงได้นะครับ

พระพุทธองค์ทรงตรัสแนะนำให้ก้าวล่วงออกจากกรรมเสีย โดยการกำหนดอธิษฐานจิต ตั้งใจมั่นว่า:

" กรรมนั้นๆเป็นสิ่งไม่สมควร ต่อไปนี้ตลอดไปนิรันดร เราจะไม่กระทำกรรมนั้นอีกเป็นอันขาด "

ในโลกมนุษย์ เพราะว่าคุณได้สำนึกผิดอย่างเด็ดขาดไปแล้ว วิบากกรรมที่จะส่งผลถึงคุณนั้นจะเบาบางลง แม้เจ้ากรรมนายเวรไม่ได้ให้อภัย

ตัวอย่าง .

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ในวัยเด็กท่านเคยฆ่าไก่ตายเป็นจำนวนมากด้วยการหักคอไก่ ต่อมาหลังจากท่านมาบวชเป็นพระแล้ว ท่านก็สำนึกในบาปกรรมที่เคยได้ทำในวัยเด็ก และท่านก็รู้ในจิตของท่านจากการปฏิบัติกรรมฐานด้วยว่า เหล่าวิญญาณไก่ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านตามมาทวงหนี้แล้ว ท่านก็ต้องรับผลกรรมนั้น โดยต้องคอหักตายในวันที่ 14 ตุลาคม 2521 (ขออภัยถ้าจำผิด)

และแล้ว.....เหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงๆ ท่านรถคว่ำคอหัก แต่ทว่าท่านไม่ตายครับ อยู่ต่อมาถึงทุกวันนี้ให้เราได้กราบไหว้ เป็นผลมาจากการสำนึกบาปหรือการก้าวล่วงกรรมของหลวงพ่อจรัญ ทำให้วิบากกรรมของท่านนั้นเบาบางลงนั่นเอง

ที่ผมบอกว่า ในโลกมนุษย์ เพราะว่าคุณได้สำนึกผิดอย่างเด็ดขาดไปแล้ว วิบากกรรมที่จะส่งผลถึงคุณนั้นจะเบาบางลง แม้เจ้ากรรมนายเวรไม่ได้ให้อภัย

แต่ถ้าเจ้ากรรมนายเวรให้อภัยล่ะ วิบากกรรมนั้นจะหมดไปเลยใช่หรือเปล่า?

มีอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อจรัญป่วยเป็นโรคลำไส้เน่า หลวงพ่อจรัญทำกรรมฐานรู้เห็นในจิตว่า โรคที่ท่านเป็นนี้ เกิดจากท่านเคยตอนไก่มามากในวัยเด็ก แต่ทำไม่เป็น ทำให้ลำไส่ไก่เน่าและพวกมันต้องตาย

ครั้งนี้นอกจากท่านสำนึกบาป ทำการก้าวล่วงบาปกรรมแล้ว ท่านยังแผ่เมตตาให้กับวิญญาณของไก่เหล่านั้นด้วย ผลของการแผ่เมตตาเหมือนกับการใช้หนี้กรรม คุณเป็นหนี้ 100 บาท แต่แผ่เมตตาจากฌานซึ่งมีค่าอาจจะ 10 ล้านบาท มีที่ไหนที่เจ้าหนี้จะไม่พอใจ เมื่อเจ้าหนี้พอใจแล้ว กรรมนั้นก็หมดไป หลวงพ่อจรัญหายจากโรคไส้เน่าเลย

สรุป

หลวงพ่อจรัญไม่ตายจากโรคไส่เน่า และยังหายป่วยด้วย เป็นผลมาจาก

1. ทำการก้าวล่วงบาปกรรม
2. แผ่เมตตาใช้หนี้กรรม


"การก้าวล่วงบาปกรรม" นั้น ก็คือการสำนึกบาปอย่างจริงใจนั่นเอง แล้วตั้งใจมั่นว่า จะไม่ทำบาปกรรมเข่นนั้นอีก สิ่งนี้เป็นการขจัดมลทินแห่งอกุศลออกไปจากจิต(ใต้สำนึก) ทำให้กรรมดำกลายเป็นกรรมขาว

องคุลิมาลไม่ต้องตกนรก เพราะทำการก้าวล่วงบาปกรรม ไม่ใช่เพราะเข้านิพพาน เมื่อองคุลิมาลโดนชาวบ้านขว้างก้อนหินใส่และตี กลับเข้าไปหาพระพุทธเจ้า

พระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่า กรรมที่จะให้ผลไปหมกไหม้ในนรกเป็นเวลาหลายหมื่นหลายแสนปี เป็นอันท่านได้รับผลในปัจจุบัน

ย้ำ!!!เป็นอันท่านได้รับผลในปัจจุบัน นั่นแหละวิบากกรรมแก้ไขไม่ได้ แต่มันเบาบางลงอย่างมากมายมหาศาลได้


คุณ mcelab ครับ


กรรมนั้นแก้ไขไม่ได้ แต่วิบากกรรม มันสามารถเบาบางลงอย่างมากมายได้นะครับ โดยเฉพาะถ้าคุณอุทิศผลบุญจากการทำกรรมฐานของคุณให้กับเจ้าหรรมนายเวรของคุณ หรือไม่คุณก็ทำบุญทำทาน อุทิศผลบุญให้เขาก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นผมเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือไม่ครับว่าการแก้กรรมนั้นทำไม่ได้จริงแต่เป็นเพียงแค่การลดหย่อนผ่อนผันกรรมที่เราเคยทำไว้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้กรรมนั้นมีน้อยลงแต่กรรมที่เราเคยทำไว้นั้นยังมีเท่าเดิมเพียงแต่เราค่อยๆใช้ไปโดยใช้ด้วยปริมาณที่น้อยลงแต่ยังคงต้องใช้ในจำนวนเท่าเดิม

สมมุติแบบนี้ได้หรือไม่ว่าผมไปยืมเงินคนอื่นมาหนึ่งร้อยบาทตามจริงผมต้องใช้ให้เค้าวันละสิบบาทป็นเวลาสิบวันจึงหมดหนี้หรือหมดกรรมส่วนการผ่อนกรรมนั้นคือการที่เราก็ยังใช้หนี้ให้เค้าเหมือนเดิมยอดเงินเท่าเดิมคือหนึ่งร้อยบาทแต่เมื่อเราทำการผ่อนกรรมแล้วจากการที่เราต้องให้เค้าวันละสิบบาทก็กลายเป็นว่าให้วันละหนึ่งบาทแทนแต่ระยะเวลาก็จะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยวันจึงหมดหนี้หรือหมดกรรมผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ครับถ้าผิดหรือถูกประการใดช่วยชี้แนะด้วยนะครับขอบคุณครับ


ถ้าเป็นแบบนั้นผมเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือไม่ครับว่าการแก้กรรมนั้นทำไม่ได้จริงแต่เป็นเพียงแค่การลดหย่อนผ่อนผันกรรมที่เราเคยทำไว้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้กรรมนั้นมีน้อยลงแต่กรรมที่เราเคยทำไว้นั้นยังมีเท่าเดิมเพียงแต่เราค่อยๆใช้ไปโดยใช้ด้วยปริมาณที่น้อยลงแต่ยังคงต้องใช้ในจำนวนเท่าเดิม

สมมุติแบบนี้ได้หรือไม่ว่าผมไปยืมเงินคนอื่นมาหนึ่งร้อยบาทตามจริงผมต้องใช้ให้เค้าวันละสิบบาทป็นเวลาสิบวันจึงหมดหนี้หรือหมดกรรมส่วนการผ่อนกรรมนั้นคือการที่เราก็ยังใช้หนี้ให้เค้าเหมือนเดิมยอดเงินเท่าเดิมคือหนึ่งร้อยบาทแต่เมื่อเราทำการผ่อนกรรมแล้วจากการที่เราต้องให้เค้าวันละสิบบาทก็กลายเป็นว่าให้วันละหนึ่งบาทแทนแต่ระยะเวลาก็จะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยวันจึงหมดหนี้หรือหมดกรรมผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ครับถ้าผิดหรือถูกประการใดช่วยชี้แนะด้วยนะครับขอบคุณครับ....ยังไม่ถูกต้องครับ กรรมและวิบากของกรรม ทั้งหมดถูกบึนทึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรา และของเขา(เจ้ากรรมนายเวร) ดังนั้น การแก้กรรมแบบสมบูรณ์จึงต้องทำกับจิตใต้สำนึกของเรา และจิตใต้สำนึกของเจ้ากรรมนายเวร

- การแก้กรรมในจิตใต้สำนึกของเรา คือการก้าวล่วงบาปกรรม หรือการสำนึกบาปอย่างจริงใจ ตั้งใจเด็ดขาดว่า จะไม่ทำกรรมแบบนั้นอีก จิตใต้สำนึกของเราก็จะสะอาดหมดจด กรรมขาวก็จะมาแทนที่กรรมดำ

- การแก้กรรมในจิตใต้สำนึกของเจ้ากรรมนายเวร อันนี้เราต้องทำบุญอุทิศกุศลไปให้เขา ถ้าเขาพอใจ ก็ยกโทษให้เรา ถ้าเขาไม่พอใจ เขาก็จะไม่ยกโทษให้เรา แต่เขาก็จะเอากุศลที่เราทำให้เขาไปไม่ได้ นอกจากเรายกให้เขาโดยไม่มีเงื่อนไขเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม วิธีแก้กรรมในจิตใต้สำนึกของเรา ลดวิบากกรรมไปได้ส่วนหนึ่ง เช่นที่หลวงพ่อจรัญทำ วิธีแก้กรรมในจิตใต้สำนึกของเจ้ากรรมนายเวร ก็อย่างที่หลวงพ่อจรัญแผ่เมตตาอุทิศกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เจ้ากรรมนายเวรพอใจ โรคลำใส้เน่าก็หายไปแบบปฏิหาริย์


กล่องคนละใบ


เจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือครับ
ใน บ้านธรรมมะ มีผู้ว่าไม่มีครับ (หัวข้อนี้ ครับ http://www.dhammahome.com/front/webboard/show.php?id=12849&PHPSESSID=86782c2256fafa2fcbe92e580afb537e )แล้ว จริงๆ เป็นเช่นไรครับ


แก้กรรมไม่ได้ แต่การขอขมาเพื่อไม่จองเวร อาจได้แต่ผลของกรรมไม่สามารถต่อรองได้


กรรมและวิบากของกรรมเป็นเรื่องของข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปในจิตใต้สำนึก หรือภวังค์จิต การป้อนข้อมูลกรรมทำได้โดยเจตนาของใจในการทำกรรมนั้น มันจะถูกบึนทึกลงในจิตใต้สำนึก

คราวนี้ พอรับวิบากกรรม ข้อมูลกรรมที่ถูกบึนทึกก็จะนำทางไปรับผลกรรมแบบนั้น แต่ถ้าเราสำนึกบาปอย่างจริงใจ ตั้งใจว่าจะไม่ทำกรรมแบบนั้นอีก ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่า "ก้าวล่วงบาปกรรม"

พอรับวิบากกรรม ข้อมูลใหม่มันแสดงว่า เราลบข้อมูลการทำกรรมนั้นไปแล้ว อกุศลแบบนั้น เราไม่เอาแล้ว เราไม่เก็บมันไว้ในจิตต่อไป วิบากกรรมจึงให้ผลนิดหน่อย ตามกฎแห่งกรรม เพราะไม่มีข้อมูลอื่นๆถูกบันทึกไว้อีก

เหมือนกับเครื่องprinterของผม พอผมสั่งพิมพ์ 5 แผ่น ตอนหลังdeleteคำสั่งนั้นทิ้ง ไอ้เครื่องของผม มันก็ยังต้องพิมพ์ออกมาอีก 3 บรรทัด จาก20 บรรทัดในหน้านั้น และ 100 บรรทัดใน 5 หน้า

3 บรรทัด ที่มันพิมพ์ออกมา เป็นเศษกรรมตามกฎแห่งกรรม แต่อีก 97 บรรทัด กรรมนั้นไม่มีอีกต่อไป


 4,541 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย