คำสมาทานศีล ๕ คำปฎิญาณตนทุกวันพระ

 parsuktham   25 พ.ค. 2555

หากท่านต้องการดูภาพและเสียง "คำสมาทานศีล ๕ คำปฎิญาณตนทุกวันพระ" ไปที่ลิ้งค์ youtube

http://youtu.be/k0poVYidO8Y

ร่วมกันรณรงค์
ตั้ง คำสมาทานศีล ๕ ทุกเช้า หลังจากทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว
และตั้งคำปฎิญาณให้มีจิตบริสุทธิ์ทุกวันพระ ประเทศชาติบ้านเมืองวุ่นวายเพราะขาดศีล เมื่อทุกคนมีศีล นั่นหมายถึงมีของดีอยู่ในตัวดีแล้ว


ขอบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้า(อ.ฉัตรชัย ผาสุขธรรม) ได้ผลิตสื่อสาระธรรม นี้และผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บริจาคธรรมะเป็นทานนี้จงเป็นปัจจัยให้สุขภาพแก่พรหมของบุตร

คุณพ่อ หาญณรงค์ ผาสุขธรรม (ซึ่งขณะนี้ป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพอง)
คุณแม่ ฉัตราภา ผาสุขธรรม
คุณแม่ อนงค์ รักเลิศ
ให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงพ้นจากทุกข์ภัย
และทุเลาเบาบางจากโรคภัยปัจจุบัน*****


**ปล..ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการแจกเผยแผ่เป็นธรรมะทาน เผื่อแผ่แก่ท่านและผู้อื่นเพื่อได้ประโยชน์แก่สติในการดำเนินชีวิตและได้เกิดมีหิริโอตัปปะแก่ท่านและคนที่รักทั้งหลาย ....อานิสงค์จะเกิดขึ้นกับตนเอง และผู้อื่น ตลอดจนสัตว์ทั้งหลาย หากได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

ให้เสียงโดย อ.ฉัตรชัย ผาสุขธรรม E-mail : [url]chatchai429@gmail.com[/url]
http://www.facebook.com/parsuktham
 เปิดอ่านหน้านี้  5573 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย