ขอเชิญชวนศรัทธาผู้ใจบุญ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบรรชาสามเณร ทายาทธรรม

 ศิษย์วัดพระพุทธโคดมฯ    11 ก.พ. 2559

ขออนุญาตญาติธรรมทุกท่าน....ขอเชิญชวนศรัทธาผู้ใจบุญ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบรรชาสามเณร ทายาทธรรมรุ่นที่ 4 ของวัดพระพุทธโคดมบรมนาถ(ธรรมยุต) บ้านห้วยด่าน ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

การอุปถัมภ์การบรรพชาอุปสมบทนั้น นับเป็นการช่วยปลูกหน่อเพาะเมล็ดแห่งพระพุทธศาสนา ให้รุ่งเรืองสถาพรสืบไป แม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กส่วนน้อย แต่เมื่อเราพิจารณาให้ดีแล้ว ก็จะเห็นว่าส่วนที่โตใหญ่ทั้งหลายนั้นก็ล้วนมาจากเล็กจากน้อยทั้งนั้นดังนั้นการบวชสามเณร จึงชื่อว่าเป็นการ "สร้างทายาทแห่งพระพุทธศาสนา" นั่นเอง

จึงขออนุญาตท่านทั้งหลาย บอกบุญในครั้งนี้ ตามจำนวนหรือตามกำลังศรัทธาของเรา

- เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การบรรพชาสามเณร รูปละ 1,000 บาท
- เป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาแก่สามเณร(บวชเรียน) ทุนละ 500 บาท
- ถวายภัตตาหารและน้ำปานะ ตามจิตศรัทธา

จึงขอบอกบุญเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายให้ทราบโดยทั่วกัน และขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ช่วยแจ้งข่าวแชร์บุญเป็นสายธารบุญแก่ญาติธรรมท่านอื่นๆ ด้วย


ขออำนวยพร
วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ


 ติดต่อสอบถาม ได้ที่ วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ โทร.088-201-3956 หรือ Facebook วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ และเพจ ทายาทธรรม วัดพระพุทธโคดมฯ

หรือร่วมทำบุญผ่านธนาคาร ออมสิน สาขาชุมแพ
ชื่อบัญชี กองทุนพระพุทธโคดมฯ
เลขที่ 0-2008185782-1    
และขอเชิญร่วมรักษาศีลปฏิบัติธรรม วันที่ 26-27-28 มีนาคม 2559 ด้วยกันเน้อ(บวชเณร วันที่ 27 มีนาคม)...ใครไม่ได้มา ก็อนุโมทนาบุญด้วยกัน

ส่วนใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ำดื่ม-น้ำปานะ ถวายพระสงฆ์สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรม ก็สามารถโอนผ่านบัญชีเดียวกันกับงานบวชเณร และแจ้งมาที่ Face วัดพระพุทธโคดมบรมนาถ หรือโทรศัพท์ 088-201-3956...สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ


• Calming Sanctuary - Sounds Of Nature (Official Audio)

• การบวงสรวงสิ่งภายนอกไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• เคารพบูชาผู้สูงสุด

• วิธีนั่งสมาธิโดยพระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• "หลงอำนาจ หลงโลกธรรม" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย