"แก่นธรรม คือสติ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)


"แก่นธรรม คือสติ"

" .. ธรรมทั้งหลายมันก็อยู่นี่แหละ "แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั้น เหล่านั้นเป็นเปลือกเป็นนอก แก่นมันก็คือสติ" ให้ทำเอา "สตินั่นแหละ ทำให้มีกำลัง เมื่อสติมีแล้วมันก็รักษาจิตของมัน" มันไม่ให้ไปออกซ้ายออกขวา สติคอยขนาบเข้ามา ๆ สติแก่กล้า จิตย่อมทนไม่ได้ เมื่อทนไม่ได้มันก็สงบลง "ครั้นสงบลงแล้วมันก็รู้"

"เดี๋ยวนี้มันไม่มีปัญญา มันก็ส่ายไปมา เพราะมันไปหลายทาง" จึงไปหลายทางเพราะเป็นอาการของมัน มันไปตามแง่ของมัน คือเวทนามันเป็นแสงของจิต สัญญาก็เป็นแสงของจิต ความปรุงนั้นก็เป็นแสงของจิต วิญญาณ เครื่องรู้ทวารทั้งหกก็เป็นแสงของจิตออกไปทั้งนั้น

"ผู้รู้แท้ ๆ ถ้าจะสมมุติว่าตนก็แม่นเจ้าจิตนั้นแหละแม่นเจ้าสตินั้นเหละที่สมมุติว่าตน" นอกจากนั้นเป็นอาการทั้งนั้น .. "

อนาลโยวาท
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 6,647 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย