พระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้า  พระไตรปิฎก  พระธรรม  ธรรมะปฏิบัติ  ศาสนพิธี  วันสำคัญทางศาสนา  ทำเนียบวัดไทย  พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 หน้าแรก   ธรรมะจากหลวงพ่อ

พระโสดาบัน ทั่วทั้งดาวโลกจงฟัง!

 เหตุที่ท่านทั้งหลายได้ดวงตาเห็นธรรม
เพราะได้รู้แจ้งกฎอนัตตา
สามารถคลายสักกายทิฐิ
คือคลายความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนออกเสียได้
แต่ว่ายังไม่สามารถคลาย ความยึดถือว่าตัวว่าตนออกได้
ดังนั้นจงหมั่นเพ่ง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เพือ ถ่ายถอนความยึดถือยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนออกเสียเถิด
จะได้อยูู่จบกิจพรหมจรรย์ เป็นผู้ไม่มีความกังวลอีกต่อไป.

DT014145  พระมหาธนาวุฒิ : DT014145, 
 6 ก.พ. 2556 เวลา 15:26 น.
 


เจ้าค่ะ ความหลงมันเนียนเจ้าค่ะ พยายามตามดูอยู่เจ้าค่ะ มันเล่นทีเผลอ

ทองใบ  ความคิดเห็นที่ 1  

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail Guest

 


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

 จีรัง กรุ๊ป

เพจธรรมะไทย


Copyright © 2016 · All Rights Reserved · ธรรมะไทย