พระโสดาบัน ทั่วทั้งดาวโลกจงฟัง!

เหตุที่ท่านทั้งหลายได้ดวงตาเห็นธรรม
เพราะได้รู้แจ้งกฎอนัตตา
สามารถคลายสักกายทิฐิ
คือคลายความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนออกเสียได้
แต่ว่ายังไม่สามารถคลาย ความยึดถือว่าตัวว่าตนออกได้
ดังนั้นจงหมั่นเพ่ง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เพือ ถ่ายถอนความยึดถือยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนออกเสียเถิด
จะได้อยูู่จบกิจพรหมจรรย์ เป็นผู้ไม่มีความกังวลอีกต่อไป.

DT014145  พระมหาธนาวุฒิ 
 DT014145 
 6 ก.พ. 2556 เวลา 15:26 น.
 


เจ้าค่ะ ความหลงมันเนียนเจ้าค่ะ พยายามตามดูอยู่เจ้าค่ะ มันเล่นทีเผลอ

ความคิดเห็นที่ 1  / ทองใบ / 11 มี.ค. 2556 เวลา 14:56 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  3253 

 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail  Guest

 


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป

เพจธรรมะไทย


 ธรรมะไทย