พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก ธรรมะ...จากหลวงพ่อ
Share |

พระโสดาบัน ทั่วทั้งดาวโลกจงฟัง!

เหตุที่ท่านทั้งหลายได้ดวงตาเห็นธรรม
เพราะได้รู้แจ้งกฎอนัตตา
สามารถคลายสักกายทิฐิ
คือคลายความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนออกเสียได้
แต่ว่ายังไม่สามารถคลาย ความยึดถือว่าตัวว่าตนออกได้
ดังนั้นจงหมั่นเพ่ง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เพือ ถ่ายถอนความยึดถือยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนออกเสียเถิด
จะได้อยูู่จบกิจพรหมจรรย์ เป็นผู้ไม่มีความกังวลอีกต่อไป.
 
ที่มา : ธรรมะคมๆจากใจ ถึงใจ โดยพ่อท่าน...หลังเขา...
ได้รับอนุโมทนา 1 ครั้ง จาก พระบุญสม,

เจ้าค่ะ ความหลงมันเนียนเจ้าค่ะ พยายามตามดูอยู่เจ้าค่ะ มันเล่นทีเผลอ
ทองใบ 11 มี.ค. 2556 เวลา 14:56 น. โพสต์: 1 อนุโมทนา: 1 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 1

DT014145
พระมหาธนาวุฒิ

6 ก.พ. 2556 เวลา 15:26 น.

โพสต์: 1
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 0
ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 3195 คน  ปิดหน้านี้
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย