@ขออนุโมทนาพระนักศึกษานักธรรมชั้นโท สำนักเรียนอำเภอเมืองสระบุรี (วัดศรีบุรีรตนาราม)

 motorola31313@gmail.com    14 ต.ค. 2555

***เพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายพระนักศึกษาร่วมกันรักษาปริยัติธรรม,สอดส่องธรรม,ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา อย่างตั้งอก,ตั้งใจ,ใฝ่วิริยะ ก็คงหวังว่า
*เมื่อปริยัติไม่อาภัพ
ปฏิบัติก็จะไม่อาเภท
ปฏิเวธก็จะไม่อาพาธ*
@จึงมีมุทิตาจิตอนุโมทนากับคณะสงฆ์อำเภอเมืองสระบุรี ไว้ ณ.ที่นี้!


ที่มา : @ ชาคโร ภิกขุ วัดหนองโสน (ป่าสัก) อ.เมือง จ.สระบุรี


 3,845 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย