ช่วยแนะนำวัดที่บวชทางภาคเหนือหน่อยครับ

 boo    

ช่วยแนะนำวัดที่บวชทางภาคเหนือหน่อยครับ
เจตนา อยากไปศีกษา ข้อเท็จจริงทางพระพุทธศาสนา
ประวัต และเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้ดัดแปลงนะครับ

ขอบคุณครับ   
กว้างจังนะคะ..ภาคเหนือ ไม่ลองศึกษาพระไตรปิฏกบ้างละคะ แต่ถ้าอยากบวชเพื่อศึกษาก็ขอแนะนำวัดที่ได้เคยส่งสื่อธรรมะไปถวายและพอจะทราบว่ามีการสอนธรรมแก่สงฆ์และก็เป็นวัดปฏิบัติ วัดป่าปัจจโรจน์(อ.แม่ระมาด จ.ตาก) วัดสวนดอก (อ.เมือง จ.เชียงใหม่) วัดป่าไชยปราการ ( อ. ไชยปราการ จ.เชียงใหม่) วัดเจดีย์เจ็ดยอด (อ.เมือง จ.เชียงใหม่) วัดพระแท่น (อ.เมืองจ.ลำปาง) วัดพวงคำ (อ.เมืองจ.ลำปาง)..ขออนุโมทนาด้วยนะคะ...


• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• นิทานธรรมะ ตอน นกแขกเต้า

• 📜ขายที่ดินเปล่า 60 ไร่ (มีโฉนด) ราคาไร่ละ 3 แสนบาท บ้านแดนพนา ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ลักษณะวิธีการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• วิสฺสาสา ปรมา ญาติ ความคุ้นเคย เป็นญาติอย่างยิ่ง

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย