มองดูความบกพร่องของจิต

 ลูกโป่ง    20 ก.ค. 2554 ภาพประกอบจาก internet

_/l\_ _/l\_ _/l\_
 
   DT0329

ลูกโป่ง

20 ก.ค. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5330 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย