มรรคมีองค์แปด

 muisun    1 มิ.ย. 2560

ความเห็นชอบ ความดำริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ ตั้งใจชอบ สมาธิชอบ การกระทำชอบ รวมแล้วอยู่ที่
จะคิดหนอๆ ได้ชื่อว่ามีสติ เรียกว่า ตั้งใจชอบ
จะคิดหนอๆ เป็นการกระทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับชอบ ชัง เฉย จึงเป็นการกระทำชอบ
จะคิดหนอๆ เป็นตั้งใจมั่นชอบ
จะคิดหนอๆ ตรงกับความเป็นจริง จึงเป็นเจรจาชอบ
จะคิดหนอๆ ย่อมดับชอบ ชัง เฉย ได้ เรียกว่าดำริชอบ
จะคิดหนอๆ เป็นการงานที่มีรายได้หลายล้านเท่า จึงเป็นการงานชอบ จะคิดหนอๆ จิตตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบัน จึงเป้นสมาธิชอบ
จะคิดหนอๆ ก็มีรายได้โดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนใคร จึงเป็นเลี้ยงชีพชอบ

จากสายสืบนิสัยศาสตร์


ที่มา : facebook : รู้ทันรวย สำนักรู้ทัน


 4,110 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย