มรรคมีองค์แปด

ความเห็นชอบ ความดำริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ ตั้งใจชอบ สมาธิชอบ การกระทำชอบ รวมแล้วอยู่ที่
จะคิดหนอๆ ได้ชื่อว่ามีสติ เรียกว่า ตั้งใจชอบ
จะคิดหนอๆ เป็นการกระทำที่ไม่เกี่ยวข้องกับชอบ ชัง เฉย จึงเป็นการกระทำชอบ
จะคิดหนอๆ เป็นตั้งใจมั่นชอบ
จะคิดหนอๆ ตรงกับความเป็นจริง จึงเป็นเจรจาชอบ
จะคิดหนอๆ ย่อมดับชอบ ชัง เฉย ได้ เรียกว่าดำริชอบ
จะคิดหนอๆ เป็นการงานที่มีรายได้หลายล้านเท่า จึงเป็นการงานชอบ จะคิดหนอๆ จิตตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบัน จึงเป้นสมาธิชอบ
จะคิดหนอๆ ก็มีรายได้โดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนใคร จึงเป็นเลี้ยงชีพชอบ

จากสายสืบนิสัยศาสตร์


ที่มา : facebook : รู้ทันรวย สำนักรู้ทัน

DT016892  muisun 
 DT016892 
 1 มิ.ย. 2560 เวลา 00:55 น.
 

 เปิดอ่านหน้านี้  238 
 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail  Guest


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย