มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม“อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์”
 นานา   20 ธ.ค. 2554

มูลนิธิบ้านอารีย์ เชิญน้องๆและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมธรรมะใสใส สำหรับวัยเด็ก

“อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์”

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐o น.
กิจกรรมสอนให้เด็กเรียนรู้พุทธศาสนา และรู้คุณค่าวัฒธรรมไทยวิถีพุทธ
เช่น

การกราบพระ การประเคนอาหาร และกราบพระให้ถูกต้อง
สอนน้องประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ เป็นการ์ดอวยพรปีใหม่

การละเล่นเด็กไทย เช่นมอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร และฝึกสติ ด้วยโยคะเด็ก
ณ ศาลาปันมีสถานที่ มูลนิธิบ้านอารีย์ ซอยอารีย์ ๑ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารี

โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าที่ ๐๒ ๒๗๙ ๗๘๓๙ / http://www.facebook.com/baanaree

(กิจกรรมไม่เสียค่าใช่จ่าย สามารถนำอาหารมาร่วมกันถวายพระได้)DT010459

นานา

20 ธ.ค. 2554

 เปิดอ่านหน้านี้  17118 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย