ความสุขจากการได้อ่านหนังสือธรรมะ

 varasuro  

มนุษย์เรายามที่มีความทุกข์เข้ามาเยือน จะพยายามหาวิธีต่างๆ เพื่อจะคลายความทุกข์ลง แต่คำสอนของพระพุทธองค์ ตรัสว่า ความทุกข์จะอยู่กับตัวของเราตลอดจนกว่า ตัวเราจะหลุดพ้น ความทุกข์นั้นก็จะหมดไปในที่สุด ซึ่งในความเป็นจริงเราไม่อาจหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงได้ คำถามคือ เราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรท่ามกลางปัญหา และความทุกข์มากมายที่อยู่รอบตัวของเรา ทางออกของปัญหานี้คือ การเข้าใจหลักของธรรมชาติ และพิจารณาสิ่งต่างด้วยเหตุและผล เมื่อเราเข้าใจ ความทุกข์ที่มีอยู่ก็จะผ่อนคลายลดน้อยลง การหาความรู้ และเข้าใจในหลักธรรมก็จะนำความสุขมาให้ แต่การเข้าใจหลักธรรมไม่ใช่ของง่าย ขึ้นอยู่กับภูมิรู้ ภูมิธรรมของแต่ละบุคคล ดังนั้นการจะมีความรู้ทางธรรมก็จะต้องแสวงหา ซึ่งมีแหล่งเรียนรู้มากมาย สิ่งที่ง่ายและใกล้ตัวที่สุด คือการหาหนังสือธรรมะมาอ่าน มีผู้รู้มากมายเต็มแผ่นดิน ที่สร้างหนังสือธรรมะขึ้นมาเพื่อสร้างภูมิรู้ภูมิธรรมให้แก่สังคม ลองไปแสวงดูเอาเถิด เมื่อได้อ่าน (ต้องเปิดใจที่อยากจะอ่านด้วย ไม่ใช่อ่านด้วยความฝืน) ในที่สุดท่านก็จะได้รับความสุขจากการอ่านหนังสือธรรมะ
ด้วยความปรารถนาดีจาก
นายรักษ์ ปริกทอง
กลุ่มธรรมรักษ์• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ผมรักแม่ครับ แต่ผมทำได้แค่นี้

• ถ้ำและภูเขา

• "ศีล เครื่องปราบบาปทั้งหลาย" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย