เป็นเกย์ รักษาศีลแบบไหนดีครับ

     

เป็นเกย์บวชพระไม่ได้ ควรบวชแบบไหน ถือศีลอย่างไรดีครับ   
ถือศีลอุโบสถ์ค่ะ คือศีล 8 ค่ะ

จริงๆ แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเกย์ ตุ๊ด ทอม ดี้ ก็เป็นคนเหมือนกันค่ะ แต่ว่า คนเหล่านี้
จะมีวิบากกรรมที่เคยผิดศีลข้อที่ 3 มาก่อน (กาเมสุมิฉา) เกิดมาจึงมีความ
ทรงจำ(สัญญา)ในเรื่องเพศที่ต้องมาเสวยกรรม

แต่ถ้าหากจะขอให้พ้นวิบากกรรมอันนี้ ก็ขอให้ถือพรมหจรรย์ ดังนั้น
ศีล 8 จึงเหมาะที่สุดค่ะ และปฏิบัติธรรม หรือทำบุญไม่ว่าครั้งไหน ก็ขอให้
ตั้งจิตอธิษฐานให้ได้อยู่ในสัมมาทิฏฐิ มีพระรัตนไตรเป็นสรณะ
ได้พบและฟังธรรมตลอดไป เหล่านี้จะเป็นบุญให้มีจิตที่ตั้งอยู่ในกองกุศล
เสมอๆค่ะ• Zensora Mellow Me เปิดรับตัวแทนรุ่นแรกในการจำหน่ายแบบไม่ต้องสต็อกของ

• พุทธคุณ ๙ ประการ

• สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ สัตบุรุษคือคนดี ย่อมขจรไปได้ทั่วทิศทั้งหลาย

• อัฒมาสกราชา เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• โควิด-19 รอบนี้กระจายอยู่รอบตัว ไม่ใช่แค่ใส่แมสก์ ล้างมือ แต่ควรสร้างเกราะป้องกัน ให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง พร้อมสู้ไวรัส แบคทีเรีย ด้วยพลูพลัส PLU+ คิดค้น พัฒนาและผลิตโดยอังกฤษ ตรางู รูปแบบแคปซูล พกพาสะดวก ทานง่าย ดูดซึมเร็ว เห็นผลจริง

• ปฏิบัติธรรมโครงการพุทธสาวกสาวิกาหลักสูตร “พัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขา”

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย