เป็นเกย์ รักษาศีลแบบไหนดีครับ

     

เป็นเกย์บวชพระไม่ได้ ควรบวชแบบไหน ถือศีลอย่างไรดีครับ
ถือศีลอุโบสถ์ค่ะ คือศีล 8 ค่ะ

จริงๆ แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเกย์ ตุ๊ด ทอม ดี้ ก็เป็นคนเหมือนกันค่ะ แต่ว่า คนเหล่านี้
จะมีวิบากกรรมที่เคยผิดศีลข้อที่ 3 มาก่อน (กาเมสุมิฉา) เกิดมาจึงมีความ
ทรงจำ(สัญญา)ในเรื่องเพศที่ต้องมาเสวยกรรม

แต่ถ้าหากจะขอให้พ้นวิบากกรรมอันนี้ ก็ขอให้ถือพรมหจรรย์ ดังนั้น
ศีล 8 จึงเหมาะที่สุดค่ะ และปฏิบัติธรรม หรือทำบุญไม่ว่าครั้งไหน ก็ขอให้
ตั้งจิตอธิษฐานให้ได้อยู่ในสัมมาทิฏฐิ มีพระรัตนไตรเป็นสรณะ
ได้พบและฟังธรรมตลอดไป เหล่านี้จะเป็นบุญให้มีจิตที่ตั้งอยู่ในกองกุศล
เสมอๆค่ะ
อย่าบวชดีกว่า อันตรายต่อพระพุทธศาสนา เป็นฆราวาสรักษาศีลดีที่สุด ไม่ว่าศีล ๕ ศีล ๘ ก็ได้ทั้งนั้น ขอให้ตั้งใจทำจริง อย่าหลอกตัวเอง เพราะการสร้างกุศลกรรมในชาตินี้จะส่งผล ต่อวิบากกรรมของคุณ ในภพชาติ ต่อไป ดังวิสัชชนามาฉะนี้แล .


ก้อรักษาศีลตามปกติแหละค่ะ

ม่ายต้องคิดมากน้าค้า


ไม่ว่าจิตใจจะเป็นอะไร ถ้าตั้งใจถือศีล ก็บวชเป็นพระได้เป็นเกย์บวชพระไม่ได้ ควรบวชแบบไหน ถือศีลอย่างไรดีครับ

ฝึกรักษาความเป็นเกย์ไว้ให้มั่น ไว้ชาติหน้าจะได้มีความมุ่งมั่นติดตัว เพื่อเอาไปใช้รักษาศีล ชาตินี้คิดดีก็เป็นศีลโดยอ้อมแล้วละจ้า...อะ อะ อะ อะ


 3,973 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย