"ศีลเป็นเกราะป้องกันชีวิต" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12   25 ก.ย. 2563

.
 "ศีลเป็นเกราะป้องกันชีวิต"

" .. ใครที่เคยมีความคิดผ่านเข้ามาว่า "ไม่อยากอยู่ในโลกอีกต่อไปแล้ว อยากตายให้พ้นความน่ากลัวนานาประการ" เช่นความยากจน ความเป็นหนี้ ความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ "ขอให้คิดถึงผู้ช่วยที่มีกำลังไม่มีที่เปรียบ คือศีล"

อย่ายอมตามง่าย ๆ โดยไม่เข้าหาที่พึ่ง "ศีลเป็นที่พึ่งได้จริง ทำตนให้มีศีล เพียงศีล ๕ ชีวิตก็จะสวัสดี" การทำลายชีวิตตนจะไม่เกิดขึ้นแม้มั่นใจว่า "การรักษาศีล ๕ เป็นการสร้างเกราะป้องกันชีวิต" ให้พ้นจากความคิดร้ายแรงของตนเอง .. "

"แสงส่องใจ ๒๕๔๑"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 DT014902

วิริยะ12

25 ก.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  3260 

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย