หลังจุดธูปเทียนบูชาพระ

 sxa642    

หลังจากจุดธูปเทียนบูชาพระ ก็จะกล่าวว่า
อิมินาสักกาเรนะ ตังพุทธัง อภิปูชะยามะ
อยากทราบว่าการกล่าวนี้เรียกว่าอะไร และหมายความว่าอะไร
บางท่านก็กล่าวว่า
อิมินาสักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามะ
(ไม่มีคำว่า "ตัง" ก่อนหน้าพุทธัง)
อยากทราบว่าต่างกันอย่างไรครับ

และการเปลี่ยนคำสุดท้ายจากคำว่า "มะ" เป็นคำว่า "มิ"
(อภิปูชะยามิ) มีความหมายว่าอย่างไรครับ
อิมินาสักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามะ

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยเครื่องสักการะ นี้

(อภิปูชะยามิ) มีความหมายว่าอย่างไรครับ

มิ = สำหรับ ข้าพเจ้าคนเดียว (singular , เอกพจน์ =I)
มะ =สำหรับเรา(หลายคน) (plural,พหูพจน์= We)


เรียกว่าคำบูชาพระรัตนตรัยครับสาธุครับ สาธุ


ขอขอบคุณครับสำหรับคำตอบ
แต่มีอีกคำถามคือ
บางท่านกล่าวว่า พุทธัง อะภิปูชะยามิ
ทำไมบางท่านกล่าว ตังพุทธัง อะภิปูชะยามิ


 4,372 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย