ใครบ้างซาบซึ้งในการอ่านพระไตรปิฏก

 wakeup    29 ก.ย. 2554

อยากรู้จักคนที่อ่านพระไตรปิฏกแล้วซาบซึ้งกับมันมากน่ะครับ รู้สึกว่าจะมีน้อยมากอย่างน่าประหลาดใจ ผมอ่านแล้วจะรู้สึกดีมากเลย นี่คือพระศาสดาของเรานะเนี๊ย พระธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จิตนาการย้อนกลับไป 2500 ปี ในเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรพระวินัย ที่ผมอ่านก็เป็นฉบับย่อๆมาแล้ว ก็ยังได้อรรถรส ความซาบซึ้ง ความรู้สึกดีๆมากๆ เผื่อจะมีโอกาสทำความรู้จักกัน แต่ก็ต้องใจกว้าง เปิดใจ รับฟังกันและกันนะครับ เพราะอ่านเล่มเดียวกันแท้ๆ ก็อาจจะตีความไปต่างๆกันได้ ชอบบางจุดที่แตกต่างกันไป เลือกบางจุดมาปฏิบัติแตกต่างกันไป ความช้า ความเร็ว ความโง่ ความฉลาด บุญทำมาก็แตกต่างกันไป มีเมตตาให้แก่กันและกัน บนพื้นฐานความจริงที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนและปรากฏอยู่ในพระไตรปิฏก

หวังว่าคงมีคนเข้ามาทักทายกันบ้างนะครับ:D
เคยอ่านมาแล้วทั้งที่แปลมาเพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายๆ และที่เป็นพระไตรปิฎกที่ต้องอ่านแล้วสรุปความเอง ปรากฏว่านั่งร้องไห้ทุกครั้งที่อ่าน (อ่านยังไม่จบทั้งหมดนะ) แต่จะนำมาลองปฏิบัติในช่วงที่ขยันอ่านเท่านั้น พอไม่อ่านก็ลืมและไม่ปฏิบัติด้วย รู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่มีคนอ่านแล้วซาบซึ้งเหมือนกัน


ผู้มีปีติในธรรม
มีใจผ่องใสแล้ว ย่อมอยู่เป็นสุข
บัณฑิตย่อมยินดีในธรรม
ที่พระอริยะเจ้าประกาศแล้ว ในกาลทุกเมื่อเจริญในธรรมเจ้าค่ะ.มีผู้มีศรัทธาซื้อพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏฯมอบให้ค้นคว้า อ่านแล้วซาบซึ้งน้ำตาไหลด้วยปิติ แม้ว่าบางเล่มจะยากเกินสติปัญญาที่จะเข้าใจในขณะนี้ บางสำนวนในพระไตรปิฎกมีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆๆๆๆๆๆต้องอ่านหลายๆเล่มแล้วสรุปประมวลเนื้อความและต้องถามพระสงฆ์หรือครูบาอาจารย์ที่เข้าใจในอรรถสำนวนนั้นๆ พระสูตรบางเรื่องอ่านผ่านไปแล้วหลายครั้ง แต่ผ่านไป 4-5ปีกลับมาอ่านใหม่ ก็เข้าใจลึกซึ้งกว่าที่เคยอ่านมาแล้วอีก ทำให้ซาบซึ้งพระอรรถกถาจารย์มากยิ่งขึ้นตามลำดับ การตีความก็ให้ตามหลักอรรถกถาจารย์ไว้ก่อนอย่าตีความมติตัวเอง หากมีพ้ืนอภิธรรมบ้างจะทำให้ตีความไม่ไขว่เขว เช่น ทานที่เลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริฐ กับ สังฆทานที่ห้ามเลือกพระสงฆ์ ตกลงว่า ให้เลือกพระหรือไม่เลือกพระกันแน่ สังฆทานพระพุทธองค์ก็ตรัสยกย่องว่าเลิศกว่าปาฏิปุคคลิกทาน แล้วถ้าเลิศกว่าแล้วทำไมพระองค์กลับตรัสว่า ทานที่เลือกให้พระองค์ทรงสรรเสริฐเล่า ? ปมปริศนานี้ต้องอ่านพระไตรปิฎกหลายๆเล่มแล้วนำมาประมวล ตัวอย่างจากไหนอย่างไร ลักษณะแบบนี้แหละคือผู้ที่ศึกาาค้นคว้าพระไตรปิฎกจะต้องมี อ่านบ่อยๆๆ หัดสังเกตการใช้ภาษา ประโยคไหนเป็นประธาน กริยา สรรพนาม คำวิเศษ การเล่นคำตรรกะ ...ยินดีด้วยที่มีผู้ศึกษาพระไตรปิฎกเพิ่มขึ้น ผู้ศึกษาจะเหมือนดั่งว่ามีพระรัตนตรัยอยู่เบื้องหน้าจริงๆ ไม่อิงคำสอนมติของครูอาจารย์ โดยตั้งเอาพระธรรมไว้เป็นใหญ่ เห็นคุณค่าของพระศาสนา ยอมอุทิศชีวิตเพื่อเผยแผ่และปกป้องพระศาสนาอย่างไม่ย่อท้อ ใช้ชีวิตดำเนินตามหลักธรรม มีโยนิโสมนสิการ หากมีศรัทธามากๆๆอย่างฝังรากลึกในพระรัตนตรัย แม้ตัวตายก็จะไม่ผันแปรหรือเลิกล้มทำความดีเลย ...ขอต้อนรับสมาชิกผู้ศีกษาพระธรรมตามแนวพระไตรปิฎก ขอพระรัตนตรัยจงอยู่กับคุณอ่านไม่จบซักที ( แค่สรุปเล่มเดียว ฉบับประชาชน ไม่จบ) เลยยังไม่ได้สะสมชุดใหญ่ 45 เล่ม
มีใครอ่านจบแล้ว...ยกมือขึ้น!!! สาธุ..ด้วย


อ่านพระไตรปิฏกคะ พระสูตรอ่านจบหมดคะ และชอบมากในเรื่องของปัญญาของ
พระพุทธเจ้า ที่ใครที่ได้อ่านแล้วจะเข้าใจ และซาบซึ้ง ว่าห่างไกลจากปุถุชนแบบใหนอย่างไร ถ้าอยากจะคุยก้คุยกันเป็นเรื่องๆได้ ว่าอ่านเรื่องนี้แล้วคิดยังไงแง่ใหน


บางทีอย่างที่ว่า คิดไม่เหมือนกัน ลองคุยกันว่าเข้าใจเหมือนกันหรือเปล่า


ขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันครับ 4,104 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย