เป็นห่วงพระพยอม

 loongmai    

ได้ข่าวจะจัดชุมนุม พวกเสื้อแดง ผมเป็นห่วง อยากให้ท่านได้ฟัง ท่าน ปอ.ปยุต เทศให้พระใหม่ฟัง ผมว่าเหมาะสมและได้ปัญญา ถ้าพระพยอมลงมาร่วมด้วยแบบนี้ มีแต่เสีย กับเสีย   
ไม่ทราบว่าเป็นการชุมนุมแบบไหนนะ?
คาดว่าไม่น่าเป็นการชุมนุม แบบเดียวกันกับ 2 ฝ่ายนั้น

ถ้าเป็นการชุมนุมโดยการมารวมกลุ่มกันแจกหนังสือธรรมมะ หรือร่วมกันทำบุญอะไรสักอย่าง
ผมว่าน่าจะเป็นการดีนะครับ

เพราะไงพระสงฆ์ ก็ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอยู่แล้ว
หรือถ้าจำเป็นต้องยุ่งเกี่ยว ก็ไม่ควรบอกเจตนาว่าสนับสนุนฝ่ายใดฝายหนึ่ง
ควรเป็นการยุ่งเกี่ยวที่ทำให้ คนมีสติ มีธรรม มีขันติ อย่างนี้ ก็เป็นการดีครับ


ไม่ทราบว่าเป็นการชุมนุมแบบไหนนะ?


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• หลงคิด หรือ รู้คิด - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• อภัยทาน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย