มลิตฺถิยา ทุจฺจริตํ ทุจจริต (คือความล่วงประเวณี) เป็นมลทินของหญิง
มลิตฺถิยา ทุจฺจริตํ

ทุจจริต (คือความล่วงประเวณี) เป็นมลทินของหญิง
พุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 112 • วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ในการทำความดี เจตนาดีอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องรู้จักธรรม คือหลักการ หรือเครื่องมือ หรือข้อธรรม ที่ควรใช้ในแต่ละกรณี

• ปูทอง (สุวรรณกักกฏกชาดก)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ความเอร็ดอร่อยสนุกสนานหวานชื่นที่คนปรารถนา กามอำนวยให้เพียงชั่วครู่ยามในเวลาที่เสพ แต่ความเจ็บปวดชอกช้ำที่คนไม่ต้องการ กามกลับประทับลงให้อย่างแน่นแฟ้น ติดตามฝังใจไปนานแสนนาน เท่านั้นยังมิหนำ แม้ส่วนที่เป็นความเอร็ดอร่อยสนุกสนานหวานชื่นนั่นแหละ เมื่อจางคลายหายลับดับล่วงผ่านไปแล้ว ยังทิ้งความเสียดายหวนหาอาลัยเอาไว้ทรมานใจคนบางคน ให้พิไรรำพันไปได้อีกนาน

• ทางสายกลางเป็นเช่นไร - พระอาจารย์ต้น_28082020

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย