ขอความหมายเกียวกับ ค่าของบุญ พอดีจะเอาไปทำรายงานครับ

     

อาจารย์ให้ทำรายงาน

แล้วถามว่า

ค่าของบุญ มีอะไรบ้าง

ผมหาไม่เจอเลยมาสอบถามผู้รู้ครับ

ช่วยตอบทีนะครับ ขอบคุณครับ   

ขอเป็นตัวช่วยนิดหน่อยนะ เจ้าค่ะ

ตามพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์

บุญ เครื่องชำระสันดาน, ความดี, กุศล, ความสุข, ความประพฤติชอบทางกายวาจาและใจ, กุศลธรรม

บุญกิริยาวัตถุ สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ, เรื่องที่จัดเป็นการทำบุญ, ทางทำความดี,

หมวด ๓ คือ ๑.ทานมัย ทำบุญด้วยการให้ ๒.สีลมัย ทำบุญด้วยการรักษาศีลและประพฤติดี ๓.ภาวนามัย ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา ;

หมวด ๑๐ คือ ๑.ทานมัย ๒.สีลมัย ๓.ภาวนามัย ๔.อปจายนมัย ด้วยการประพฤติอ่อนน้อม ๕.เวยยาวัจจมัย ด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้ ๖.ปัตติทานมัย ด้วยการเฉลี่ยส่วนความดีให้ผู้อื่น ๗.ปัตตานุโมทนามัย ด้วยความยินดี ความดีของผู้อื่น ๘.ธัมมัสสวนมัย ด้วยการฟังธรรม ๙.ธัมมเทสนามัย ด้วยการสั่งสอนธรรม ๑๐.ทิฏฐุชุกัมม์ ด้วยการทำความเห็นให้ตรง

มีบทความเกี่ยวกับบุญ มาให้นิดหน่อย

...
--------------------------------------------------------------------------------
เดี๋ยวนี้โง่กันมาก ไปหาบุญช่วยทั้งนั้น
อาตมาได้ปัญหาที่วัด ถามโยมที่มาวัดว่า
โยมมาทำไม เขาบอกว่ามาขอบุญ
อาตมาบอกให้ไปฟังบนศาลา เดี๋ยวจะสอนเด็ก
จะได้ไปเลี้ยงลูกรวย สวย เก่ง
เขาบอก ไม่ฟังหรอกเจ้าค่ะ จะขอบุญสักหน่อย จะคอยอยู่ที่กุฏิ
ก็จับได้เลยว่า คนไทยชอบทำบุญ ธรรมะไม่เอา
ความสุขก็ไม่รู้แล้วจะไปเอาบุญช่วยได้ยังไง

บุญ คือ ความสุข ท่านต้องการไหม
ชอบอายุยืน หรือชอบอายุสั้น
ชอบสวย ชอบรวย ชอบดี ชอบมีปัญญาหรือไม่
มีลูกเล็ก ๆ ต้องการให้รวยสวยเก่งไหม
ทำอย่างไรความสุขจึงจะเกิดมีขึ้นแก่เรา
ต้องพูดให้มีความเข้าใจ ไม่ใช่ไปวัดทำบุญ
โยมนั่งยังไม่ทันไรเลย ไปเรี่ยไรเขาอีกแล้ว
บุญอยู่ตรงนี้หรือประการใด
อาตมาจึงมีคติชีวิตที่แจ่มใสให้แก่ญาติโยม

ความสุขเกิดจากอะไร ขอเจริญพรว่า

๑. เกิดจากการทำใจให้สะอาด
ทำให้ใจปรกติ ทำใจให้สงบ ทำใจให้สบายมีอารมณ์ดี
จะได้มีปัญญา ความสุขอยู่ตรงนี้

๒. เกิดจากความสงบ นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
ถ้าวุ่นวายจะไม่มีความสุขเลย
คนเราจิตไม่สงบ จะเกิดความสุขไม่ได้เลย

ขอเจริญพรว่า ขาดหลักพระศาสนา ขาดการสวดมนต์ไหว้พระนี่เอง
ขาดการปฏิบัติในหน้าที่ ศีลไม่มี
ความปรกติในชีวิตเขาจะไม่มีเลย
จิตจะสงบหรือไม่สงบนั้น อยู่ที่ตัวโยมทุกคน
ศีล สมาธิ ปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนมาเท่านั้น
พระพุทธเจ้าสอนให้มีศีลประจำตัว
ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ เราก็มีศีลอยู่แล้ว
ถ้าไม่มีศีลแล้วโยมเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้
เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก
มนุษย์เกิดขึ้น ๑ คน สัตว์เดรัจฉานเกิดขึ้น ๑ ล้านตัว

ศีล นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องไปรับกับพระวัดโน้นวัดนี้แต่ประการใด
ท่านมี สติ ไหม หนึ่งนาที ห้านาทีของท่าน
ท่านมี สติควบคุมจิต บ้างไหม
มี สัมปชัญญะ รู้ตัว รู้นอก รู้ใน รู้จิต รู้ใจ
รู้สิ่งที่มีประโยชน์ รู้กาลเทศะ กิจจะลักษณะ
รู้บาป รู้บุญ รู้คุณ รู้โทษ
รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์หรือไม่ประการใด
ตรงนี้ คือ ศีล

คนมี สติสัมปชัญญะ จะมีแต่ สติ จะมีแต่ ปัญญา แก้ไขปัญหาได้
บางคนไม่สนใจ สนใจแต่เรื่องไม่เป็นเรื่อง ไปสนใจคนอื่นทำไม
สติตัวเดียว ท่านระลึกได้ไหม ที่นั่งกรรมฐานกัน สวดมนต์
ไหว้พระ ทำให้มีสติสัมปชัญญะ เป็นประโยชน์เหลือเกิน
ใครมีบุญวาสนามาเอง... มั่งมีศรีสุข ตลอดเวลากาล

คัดลอกจาก...
http://www.jarun.org


มีพุทธภาษิต ในธรรมบท ขุททกนิกาย กล่าวว่า

"๑๑. อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ กตปุญฺโญ อุภยตฺถ โมทติ
โส โมทติ โห ปโมทติ ทิสฺวา กมฺมวิสุทฺธิมตฺตโน.

ผู้ทำบุญไว้แล้ว ย่อมบันเทิงในโลกนี้ ละไปแล้ว
ก็ย่อมบันเทิง ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง เขาเห็น
ความหมดจดแห่งกรรมของตน ย่อมบันเทิง,
เขาย่อมรื่นเริง. "

ขอเป็นตัวช่วยแค่นี้น่ะเจ้าค่ะ ลองศึกษาเพิ่มเติมเอง เจริญในธรรมค่ะ• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• นิทานอีสป...พ่อค้าเกลือกับลา

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• "สุขทุกข์ ไม่ใช่ความสงบ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• ปาฏิโมกข์

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย