การกินเนื้อสัตว์ที่ต้องไปสั่งซื้อเนื้อสัตว์กินไม่บาปจริงหรือ?

 wakeup    13 พ.ค. 2557

พอพูดถึงเรื่องการกินเนื้อสัตว์ ชาวพุทธหลายท่านบอกว่าไม่บาป เพราะ 2 เหตุหลักๆคือ
1) อ้างว่าไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่รังเกียจ ซึ่งเป็นการนำมาจากพระสูตร ชีวกสูตร ซึ่งนั่นเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพระซึ่งพระท่านบิณฑบาต เราถวายให้ท่านกินเอง ท่านกินอะไรก็ได้อยู่แล้ว และพระท่านก็ยังสอนว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปนะ แต่ก็ยังไปฆ่ามาให้พระท่านเอง ดังนั้นถ้าพระท่าน 1ไม่รู้ 2ไม่เห็น 3ไม่รังเกียจ ก็ไม่บาป ตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอน ผมเห็นด้วยและเข้าใจแต่เมื่อเอามาใช้กับฆราวาสมันไม่น่าถูกต้อง
2) อ้างว่าไม่ครบองค์ประกอบปานาติบาต ซึ่งการทำบาปไม่ใช่แค่ว่าต้องฆ่าจึงบาป แต่แค่เบียดเบียนสัตว์ หรือสนับสนุนก็บาปได้แล้ว
ผมจึงคิดว่าเป็นการเข้าใจผิดมานานมากแล้วที่ว่าการกินเนื้อสัตว์ไม่บาป การกินแบบที่ต้องไปสั่งซื้อเนื้อสัตว์กินนั่นน่ะ อย่างที่ฆราวาสทำกันเป็นปรกติ
ไหว้สา พระธัมม์ สายบุญ

เจตนา เป็น กัมม์ ดีงามเป็น บุญ ตรงข้ามบุญ เป็น บาปผิดเลวชั่ว

ไม่เจตนา เป็น ประมาท พระว่า เป็นทางสู่ความตาย


กินเนื้อของเขาโดยไม่"ฆ่า"นั้นไม่มี ทุกชิ้นเนื้อที่เราเห็นตรงหน้า
เราเคยมองย้อนไปถึงความจริง อันเป็นที่มาของมันไหม..
ลองมองย้อนไปถึงความจริงอันเป็นที่มาของชิ้นเนื้อเหล่านี้
เราจะรู้ว่า มันมีที่มาจาก ความทุกข์ทรมาน ความหวาดกลัว
เราจะรู้ว่า มันมีที่มาจาก ความเจ็บปวดและความตาย
เราจะรู้ว่า มันคือ ชีวิตหนึ่งที่ต้องดับสิ้นไป
สุดท้ายเราจะรู้ว่า เราไม่สมควรเลยแม้แต่น้อย ที่จะ"กิน" มันเลยครับ

ลดการกินเนื้อ = ลดการให้ความทุกข์แก่ผู้อื่น
หยุดการกินเนื้อ = หยุดให้ความทุกข์แก่ผู้อื่น


วิบากกรรมมีจริง จาก มิจฉาอาชีวะ

การค้าขาย สัตว์ เพื่อ บริโภคเป็นอาหาร

เวปลิงค์ที่อยากแนะนำให้ได้ดู ได้ชม

เรื่องจริง ที่สะท้อนอะไรให้เรา ๆ ท่าน ๆ ได้ตระหนักถึง

สรรพสัตว์ ต่างหวงแหน รักชีวิต

หลากหลายเรื่องราว ที่อยากแนะนำให้ได้ดู ได้อ่าน


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=42994ตอบไว้ที่ลานธรรมจักรแล้วครับ


 3,834 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย