ทำอย่างไรกับรังต่อหัวเสือ ที่อยู่ตามบ้าน โดยไม่ต้องฆ่า เผา กลัวบาปกรรม คิดไม่ตกค่ะ?.............

     

อยากให้ผู้รู้ช่วยให้คำตอบด้วยค่ะ ที่บ้านพี่ ๆ เค้ามีปัญหากันหลายบ้าน ล้วนจบลงด้วยการต้อง จุดไฟเผาและทำลายรัง รับฟังด้วยความทุกข์ใจทุกครั้ง เพราะ รังแต่ละรัง มีเป็นร้อยชีวิต หากท่านใดมีวิธีการแก้ไข ที่ไม่ต้องทำร้ายกัน กรุณาบอกต่อ ๆ กันเพื่อเป็นธรรมทาน และให้ชีวิตแก่สัตว์ที่ไม่รู้เหล่านั้นด้วยว่าการมีชีวิตอยู่ด้วยการเบียดเบียนกัน โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของสัตว์ที่มีพิษตัวเล็ก ๆ เช่นต่อหัวเสือนั้น จะมีวิธีการแก้ไข ด้วยสติปัญญาของมนุษย์เราอย่างไร ได้บ้างคะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

TASS   
ก็ต่างคนต่างอยู่ไปสิครับ


• เนื้อคู่ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• พระเถรีสำคัญในสมัยพุทธกาล

• นกคุ่มโพธิสัตว์ (วัฏฏกชาดก)

• บทสรุปแห่งรัก:ผู้ใดไม่มีสิ่งที่รัก ผู้นั้นก็ไม่มีทุกข์

• รบกวนช่วยด้วยค่ะ ทรมานเหลือเกิน

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย