กำลังบุญมีมากกว่ากำลังบาปจริงหรือ

 แววตา   

หากขณะที่เรากำลังเผชิญกับบาปที่เราก่อหรือเรียกว่ากำลังเผชิญกรรมจากการกระทำของเราเมื่ออดีต แต่หากปัจจุบันเราสะสมบุญ สร้างบารมีมากๆ กำลังบาปที่จะมาถึงจะอ่อนกำลังลงจริงหรือไม่ เช่น จากหนักก็จะกลายเป็นเบา
..กำลังบุญจะมีมากกว่า กำลังบาปหรือไม่ ลองพิจารณาตามพระนาคเสนท่านถวายวิสัชชนาพระเจ้ามิลินทร์ไว้ครั้งหนึ่งประมาณด้วยใจความว่า บาปเปรียบเสมือนก้อนหิน เมื่อตกลงไปในน้ำแล้ว ก็ทิ้งตัวดิ่งลงสู่ก้นสระทันที การทำบุญนั้นเปรียบเสมือนเรือไว้บรรทุกหินลอยข้ามไปยังฝั่งอันเป็นที่หมาย แม้หินจะมีเท่าสักกองเกวียน แต่หากบรรทุกอยู่บนเรือที่ต่อไว้ดีแล้ว แน่นหนาแล้ว ก็สามารถลอยข้ามไปยังฝั่งอันเป็นที่หมายไว้ได้.. มนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้ว ล้วนมีบาปกรรมติดมาจึงเป็นเหตุนำเกิด แต่การสร้างบุญประกอบกุศลไว้ จึงเป็นการชักนำให้พบวิธีสร้างกุศลให้มีผลบุญมาค้ำจุนโอบอุ้มไว้เป็นสติ สามารถหลีก แลละเว้นอกุศลที่ให้ผลเป็นบาปทั้งปวง ทั้งยังหนุนนำให้ค้นพบธรรมที่สูงขึ้นด้วยตนเองเพื่อหาทางหลุดพ้น จากเหตุเบื่อหน่ายด้วยการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อพบผลคือนิพพานนั่นเอง..


 เปิดอ่านหน้านี้  3023 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย