มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ 3 พ.ค. 2555

 เปรียว    2 พ.ค. 2555

มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 18.00-20.00 น.
โดยพระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ)
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรีแผนที่มูลนิธิบ้านอารีย์
เลขที่ 17/1 ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-279-7838, 02-619-7474http://www.facebook.com/baanareefoundation   
 4,236 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย