อริยสัจ4 ความจริงที่พุทธบริษัทควรจะทราบ

 tananun000   17 ต.ค. 2555

อริยสัจ4
เป็นสัจจะความจริงที่พุทธบริษัทควรจะทราบ และทราบอย่างถูกต้อง...

http://www.youtube.com/watch?v=6ycEOAqNIl8&feature=plcp
 เปิดอ่านหน้านี้  2985 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย