อริยสัจ4 ความจริงที่พุทธบริษัทควรจะทราบ

 tananun000    17 ต.ค. 2555

อริยสัจ4
เป็นสัจจะความจริงที่พุทธบริษัทควรจะทราบ และทราบอย่างถูกต้อง...

http://www.youtube.com/watch?v=6ycEOAqNIl8&feature=plcp
 3,834 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย